Het rapport ‘De Toekomst van de Belgische Financiële Sector’

Screen Shot 2016-01-14 at 09.00.57Minister van Financiën Johan Van Overtveldt en de leden van de Expertengroep voor de Financiële Sector stelden gisteren het eindrapport voor van de Expertengroep. Geert Noels werkte als vicevoorzitter mee aan deze studie. Een samenvatting van het rapport en het volledige rapport kan u lezen op: http://vanovertveldt.belgium.be/nl/expertengroep-voor-de-financiële-sector-stelt-eindrapport-voorEconopolis

Dit artikel werd geschreven door Econopolis

op 14 januari, 2016