Interview met Maarten Geerdink, Chief Investment Officer Econopolis

Maarten_Geerdink-square-small

Maarten Geerdink is Chief Investment Officer bij Econopolis en als hoofd van het investeringscomité eindverantwoordelijke voor het beleggingsbeleid.

 

Wat is uw gouden tip voor beleggers?

Maarten Geerdink: “Beleggers, houd verschillende tijdshorizonten aan. Korte termijn beleggingen die snel zullen renderen. Beleggingen op middellange termijn waar u meer geduld mee moet hebben en die in tussentijd kunnen stijgen en dalen, alvorens te renderen. En lange termijn beleggingen die niet in de komende jaren zullen opleven, wel op lange termijn bv. in inflatie-gelinkte obligaties als de inflatie opsteekt. Een tweede tip: hervind het geloof in actief beheer. We staan op het keerpunt van het monetair beleid, die het passief beheer beloonde (weinig onderscheid tussen bedrijven en asset classes op vlak van rendementen). Actief beheer zal de kans op goede rendementen verhogen in de toekomst.”

 Hoe gaat Econopolis om met deze volatiele tijden?

Maarten Geerdink:We spelen hier op vier manieren op in:

  1. Actief beheer;
  2. Op sommige momenten houden we meer cash aan dan normaal;
  3. Winst durven nemen op bepaalde momenten;
  4. Balans vinden in de portefeuilles van onze klanten, zodat deze tegen een stootje kunnen.”

 Wat was de strategie over de voorbije maanden en hoe kijkt u naar de toekomst?

Maarten Geerdink: “De economische groei is niet overtuigend. Ten gevolge van het agressieve beleid van de centrale banken, komen een aantal zaken samen: rentes staan op historisch lage niveaus, vergoedingen voor bedrijfsobligaties zijn momenteel zeer laag en de aandelenwaarderingen zijn relatief hoog.

Wereldeconomie blijft hangen in situatie van lage, maar positieve groei

De vraag is nu of de centrale banken hun beleid zullen aanhouden of ze van strategie zullen wijzigen, waardoor de markten plots heel kwetsbaar worden voor een correctie. Als de centrale banken besluiten om het rentebeleid om te gooien, zullen obligaties en aandelen het slechter doen. Het risico bestaat dan dat de opgebouwde rendementen kunnen terug lopen. Bijgevolg nemen we reeds wat winst op aandelen en kijken we om winst te nemen op hoogrentende obligaties in Europa.

Naar asset allocatie toe zijn we momenteel onderwogen in Europese en Amerikaanse aandelen, neutraal in aandelen in de emerging markets en onderwogen in staatsobligaties.”

 Wat is typerend aan de Econopolis strategie?

Maarten Geerdink:“Bij Econopolis zijn we niet gebenchmarkt en focussen we op kapitaalbehoud in tijden van turbulentie. Dit betekent dat we flexibel zijn: we kunnen kiezen om bepaalde sectoren wel of niet op te nemen, veel of weinig cash aan te houden. Ons grootste belang is het vermogen van onze investeerders te beschermen tegen o.a. mogelijke gevolgen van een verandering in het gevoerde rentebeleid.”

VolatiliteitEconopolis

Dit artikel werd geschreven door Econopolis

op 30 september, 2016