Mobiliteit en vervuiling moeten globaal aangepakt worden

Het ‘dieselplan’ van de Vlaamse regering is te partieel om efficiënt te werken. Vergroening van de fiscaliteit vergt een bredere aanpak.

Screen Shot 2015-09-30 at 08.24.30

Screen Shot 2015-09-30 at 08.24.48

De Tijd 30/09/2015, blz. 10

Dit artikel werd gereproduceerd met toestemming van de uitgever, alle rechten voorbehouden. Elke reproductie dient het voorwerp uit te maken van een specifieke toestemming van de beheersvennootschap License2Publish: info@license2publish.be

 Econopolis

Cet article a été rédigé par Econopolis

le 30 septembre, 2015 sur Blogs, Press