Onze duurzame aanpak

econopolis-sri-esgEconopolis pionierde reeds bij de oprichting in 2009 door maatschappelijk verantwoord beleggen als één van de kernprincipes in het investeringsbeleid op te nemen. De zes Econoshock thema’s, zoals beschreven in Geert Noels’ boek ‘Econoshock’ & ‘Econoshock 2.0’, fungeren nog steeds als leidraad door ons duurzaam investeringsverhaal.

Anno 2016 is duurzaam beleggen niet langer een modewoord. Het feit dat duurzame bedrijven beter voorbereid en beschermd zijn tegen de risico’s van morgen wordt door niemand nog betwist. Bovendien zijn duurzame beleggingen en aantrekkelijke rendementen niet onverenigbaar, integendeel. Ondernemingen die investeren in een betere toekomst zijn beter gewapend, creëren rijkdom en verbeteren de levenskwaliteit. Uit cijfers blijkt zelfs dat het rendement van duurzame bedrijven uit zowel Europa, de VS als uit de opkomende markten hoger ligt dan dat van hun respectievelijke algemene beursindexen.

 

Duurzame fondsen t.o.v. van traditionele aandelenindices

Duurzame fondsen t.o.v. van traditionele aandelenindices

 

Ons duurzaam selectieproces

Ons duurzaam selectieproces

Econopolis verbindt zich er toe bij te dragen tot een duurzamere wereld via een beleid dat steunt op de volgende pijlers:

 • Nadruk op de zes duurzame Econoshock thema’s;
 • Toepassing van de ethische exclusielijst van het Noors Pensioenfonds;
 • Ad hoc uitsluiting van niet-duurzame bedrijven;
 • Best-in class selectiemethodologie die wordt geëvalueerd door een onafhankelijk ESG-bureau (Sustainalytics);
 • Adviesraad rond duurzaam beleggen die optreedt als klankbord (in progress);
 •  Lopende projecten rond Impact Investing.

 

De 6 duurzame Econoshock thema's

De 6 duurzame Econoshock thema’s

Ethische exclusielijst van het Noors Pensioenfonds

Het Noors Pensioenfonds is het op twee na grootste staatsfonds ter wereld. Het belegt wereldwijd in aandelen, obligaties en vastgoed. Het doel van het fonds is om een spaarpotje op te bouwen voor de lange termijn dat kan aangewend worden wanneer de olieontginning en -inkomsten ten einde lopen.

Één van de stokpaardjes van het fonds is het wereldvermaard ethisch beleid. Het fonds hanteert een exclusielijst van bedrijven waarin het niet investeert omwille van onethische of niet-duurzame bedrijfsactiviteiten. Bedrijven die op deze ‘zwarte lijst’ staan zijn onder meer actief in de wapen- of tabaksproductie, respecteren fundamentele mensenrechten niet of onvoldoende, of brengen ernstige milieuschade toe.

Econopolis volgt de publieke exclusielijst van het Noors Pensioenfonds nauwgezet op en laat geen bedrijven toe in de beheerde portefeuilles die voorkomen op deze zwarte lijst.

Samenwerking met Sustainalytics logo

Econopolis licht wereldwijd zo’n 2.400 bedrijven door op hun inspanningen op het vlak van maatschappelijk ver- antwoord ondernemen. Om een correct en evenwichtig beeld te krijgen van deze bedrijven, doen we een beroep op Sustainalytics:

 • Het is een onafhankelijke informatieleverancier die na meer dan 20 jaar uitgroeide tot een toonaangevend onderzoeksbureau;
 • Sustainalytics telt wereldwijd meer dan 300 klanten;
 • Het werd zowel in 2012, 2013 als 2014 uitgeroepen tot beste onafhankelijke onderzoeksinstelling voor maat- schappelijk verantwoorde beleggingen in de jaarlijkse bevraging van investeerders door Thomson Reuters Extel.

Om na te gaan welke bedrijven aandacht schenken aan maatschappelijk verantwoord ondernemen, toetsen we drie criteria:

 • Zorg voor het mileu (Environment);
 • Samenleving (Social);
 • Deugdelijk bestuur (Governance).

Bij overheidsobligaties gaan we op een gelijkaardige manier te werk en houden rekening met vijf evenwaardige criteria:

 • Economische prestaties, structuur en beleid;
 • Welzijn en veiligheid van de bevolking;
 • Gelijkheid en vrijheid van de bevolking;
 • Zorg voor het milieu;
 • Internationale verhoudingen.

Om via onze best-in-class benadering in aanmerking te komen voor opname in het investeringsuniversum, selecteren we alleen obligaties van landen met een totaalscore hoger dan 60. Deze aanpak stelt ons in staat een gediversifieerd en onbevooroordeeld investeringsuniversum samen te stellen, waarop vervolgens onze waarderings- methodologie wordt toegepast.

Auteur: Fred JanssensEconopolis

Dit artikel werd geschreven door Econopolis

op 16 november, 2016 in duurzaam, sustainable