Screen Shot 2016-09-06 at 09.18.12

Focus niet op Caterpillar maar op een sterkere economie.

Nee, ook een verlaging van het tarief van de vennootschapsbelasting sluit toekomstige Caterpillars niet uit. Maar het past samen met een vereenvoudiging van de bedrijfsfiscaliteit wel in de uitbouw van een zo gunstig mogelijk kader waarbinnen bedrijven jobs kunnen scheppen. En dan kan onze economie zulke klappen beter verwerken. (more…)

Read the article

Screen Shot 2016-08-29 at 08.49.56

Vooruitzichten voor obligaties en aandelen zijn weinig rooskleurig

Na Zwitserland en Japan is de rente op overheidsobligaties op 10 jaar nu ook in Duitsland onder nul gezakt. In België is de rente ondertussen negatief op alle looptijden tot en met negen jaar. Op wereldschaal hebben vandaag meer dan 10.000 miljard dollar aan overheidsobligaties een negatief rendement. Daarnaast gedragen de aandelenmarkten zich al geruime tijd grillig. Zo liggen de brede Europese aandelenindices bijna op hetzelfde niveau als eind 2013.…

Read the article

View the archive of articles

Elsewhere

Balance

At Econopolis it is all about asset management and financial advise in balance.

Twitter

  1. Geert NoelsGeert Noels said: @thijszonneveld Nu slapen. Ik zie dat je net 62 km/u op de dijk hebt gereden. Tsjonge.about an hour ago
  2. Geert NoelsGeert Noels said: @thijszonneveld Er zit een geurtje aan, en het wordt geruimd.about an hour ago
  3. Geert NoelsGeert Noels said: @thijszonneveld Je weet toch wat beer in het Vlaams wil zeggen?about an hour ago
  4. Geert NoelsGeert Noels said: RT @AlexanderVerme1: @Bvancraeynest @Econopolis @GeertNoels Thx voor leuke attentie. Kids waren verrast toen ik zei dat ik nieuwe auto had…about 3 hours ago
  5. Geert NoelsGeert Noels said: @thijszonneveld De Kortekeer.about 3 hours ago