Thema van de week: Lithium: erg beloftevolle grondstof !

Na enkele erg moeilijke jaren zijn de vooruitzichten voor de mijnbouwers momenteel gunstiger omdat tal van grondstofprijzen opnieuw in de lift zitten. De vooruitzichten kunnen echter sterk verschillen per grondstof. Een fmcgrondstof waarvoor de vooruitzichten erg rooskleurig lijken is lithium. Dit alkalimetaal wordt vooral geproduceerd in Australië, Chili, Argentinië en China.  Traditioneel wordt lithium vooral gebruikt in de glas- en keramiekindustrie. Tegen 2025 zou echter maar liefst 80% van de afzet van lithium naar de batterij-industrie gaan. Batterijen voor hybride en elektrische auto’s alleen al zouden goed zouden goed zijn voor meer dan 60% van de totale vraag naar lithium, tegenover minder dan 10% vandaag. Door het succes van elektrische en hybride wagens kan de vraag naar lithium in de komende 10 jaar jaarlijks blijven groeien met een percentage in de dubbele cijfers. In 2015 werd circa 175.000 ton lithium geproduceerd. De consensus verwacht dat de jaarproductie 400.000 à 600.000 ton zal bedragen tegen 2025. Mochten elektrische en hybride voertuigen echt doorbreken, dan zal deze inschatting waarschijnlijk (veel) te conservatief blijken.

Voor de mijnbouwers die lithium produceren is niet alleen de vraagevolutie van belang. Omdat de nieuwe projecten die op stapel staan complexer zijn, vereisen deze immers een hogere lithiumprijs. Indien de producenten erin slagen om hun productievolumes op te trekken en deze tegen hogere prijzen in de markt te zetten, ziet hun toekomst er rooskleurig uit. Beleggers geloven alvast dat ze daarin zullen slagen, want ze duwden de koersen van de belangrijkste lithiumproducenten – de Amerikaanse bedrijven Albemarle en FMC en het Chileense SQM – dit jaar in sommige gevallen tot 50% fors hoger.

commodity

Beleggen in mijnbouwbedrijven is geen sinecure. Dit type bedrijven is traditioneel onderhevig aan de varkenscyclus, een fenomeen waarbij overschotten en tekorten elkaar afwisselen en waarbij aanbieders hun aanbod sterk aanpassen aan de marktprijzen. Dit zorgt ervoor dat hun koersverloop sterk volatiel. Bovendien is duurzaam beleggen in grondstofspelers absoluut geen evidentie. Arbeidsomstandigheden en respect voor het milieu en de omgeving vormen hierbij vaak een heikel thema. Toch zijn er zoals wel vaker opportuniteiten voor beleggers die voldoende huiswerk maken.Econopolis

Dit artikel werd geschreven door Econopolis

op 25 november, 2016