Verwijzing naar Econopolis in de media

Econopolis en Geert Noels worden deze week vernoemd in verschillende media waar verwezen wordt naar een opdracht die we toegewezen kregen door de federale overheidsdienst financiën.

Die opdracht kadert in onze diensten als adviesbureau (activiteiten die Econopolis doet naast het vermogensbeheer).

Als adviesbureau staat Econopolis ondernemingen, sectororganisaties en overheden bij met raad en daad (zie elders op onze website: http://econopolis.be/service/economisch-advies/).

Wat de overheden betreft hebben we sinds ons ontstaan onder meer opdrachten vervuld voor de provincie West-Vlaanderen, de Vlaamse overheid en de federale overheid. Het is een beperkt deel van onze activiteiten, maar een expliciete doelstelling sinds de oprichting: onze economische inzichten vertalen in bruikbaar advies voor de overheid. Over deze opdrachten zijn we steeds transparant (zie link op onze website naar enkele van onze opdrachtgevers).

Wat betreft de federale overheidsdienst financiën hebben we meegedongen naar een gepubliceerde overheidsopdracht voor advies en begeleiding in 2015 en die werd aan Econopolis toegewezen, zoals er in de loop van de voorbije jaren diverse opdrachten aan ons werden toegewezen door overheidsadministraties.

Bij elke opdracht is de basisvoorwaarde dat wij op een onbevooroordeelde manier aan adviesverlening kunnen doen, welke ook de kleur of de gezindte is van de politieke verantwoordelijke waaronder die diensten vallen.  In die zin dingen wij mee – binnen de beschikbare tijd en middelen die we hebben – bij opdrachten die aansluiten bij onze kennisdomeinen. 

Auteur: Geert WellensEconopolis

Dit artikel werd geschreven door Econopolis

op 12 oktober, 2016 in Knack