We evolueren naar een predictieve en goedkopere gezondheidszorg

Technologische vooruitgang gebeurt vandaag tegen aan exponentieel tempo. Singularity University bewijst dat we voor het eerst in een tijdperk leven waar we de tijd en het vermogen hebben om globale grote uitdagingen aan te pakken. Het onmogelijke wordt vandaag geleidelijk mogelijk.

Voorbarig en overdreven optimistisch? Niet voor wie ziet wat er in Silicon Valley aan het gebeuren is. Globale uitdagingen zoals hongersnood worden oplosbaar. Welgeteld één dag in het programma van Singularity University, en onze groep heeft al een andere mindset. Een mindset die begrijpt dat het probleem van hongersnood lineair is, maar de geformuleerde oplossingen exponentieel. Of er dan al oplossingen zijn? Jawel. In vitro vlees van Modern Meadow waar geen enkele koe meer aan te pas komt, verticale landbouw waarbij gewassen verbouwd worden in een wolkenkrabber of 3D food printing zijn in opmars en worden gezien als de volgende gamechangers. U valt uit de lucht? Geen paniek, ik ook.

vertical farming

Om ondernemers te motiveren een globaal probleem aan te pakken werd XPrize in het leven geroepen. De non-profit organisatie stimuleert het zogenaamde “moonshot thinking” waarbij honderden teams de uitdaging aangaan om problemen radicaal anders aan te pakken binnen een afgelijnde tijdsperiode. En dat werkt. Omdat ze geloven dat de problemen oplosbaar zijn. Omdat ze tegen elkaar concurreren. Natuurlijk ook omdat ze er een grote som geld mee kunnen winnen. Maar de prijs die wordt uitgereikt is significant kleiner dan het geld dat de gezamenlijke teams geïnvesteerd hebben.

Eén van de uitdagingen waar wetenschappers en tech geeks nu voor staan is het verlengen van het menselijk leven met 30 tot 40 jaar. En daarmee komen we binnen in het veld van biotechnologie. Een hot topic voor de Belgische delegatie op Singularity University: in België zijn meer dan 140 biotechnologiebedrijven actief en de ontwikkeling van de sector heeft aanleiding gegeven tot een aantal clusters die universiteiten, bedrijven en organisaties samenbrengen. Biotechnologie wordt steeds belangrijker voor de wereldeconomie. Het is landbouw. Het is energie. Het is productie en logistiek. Het is overal. In België, maar ook in Silicon Valley.

Terug naar de uitdaging. Als we langer willen leven, moeten we inzicht krijgen in onze DNA sequentie. 23andme is een bedrijf gespecialiseerd in dergelijke analyse en biedt gebruikers informatie en tools aan om meer te leren over hun uniek DNA. Voor slechts 99 Amerikaanse dollar (USD) levert het bedrijf een toolkit aan huis. De analyse gebeurt aan de hand van speeksel en kan enkele weken later online geraadpleegd worden. Eén van de gastsprekers ontdekte via 23andme dat hij een verhoogd risico had voor AMD, een ongeneesbare ziekte. Met de waarschuwing trok hij naar een specialist die de cellen op zijn beurt gebruikte voor klinische proeven. Het onderzoek leidde tot een stamcelproces dat erin slaagde om de ziekte bij een aantal mensen te overwinnen.

Attachment2

Waarom is dit voorbeeld zo belangrijk? Omdat het aangeeft dat we evolueren van een reactief naar een predictief systeem en dat de kost voor gebruikers op een exponentiële manier daalt en verder zal dalen. Zijn er nog problemen die uitgeklaard moeten worden? Natuurlijk. Privacyoverwegingen onder andere moeten heel serieus genomen worden. Maar zal technologie erin slagen om de levens van 1 miljard mensen te verbeteren? In Silicon Valley gelooft men steevast van wel. Dat het onmogelijke mogelijk wordt. Dat technologie een fantastische impact zal hebben. Je zou van minder optimistisch worden.

Econopolis trekt deze week met een groep Vlaamse ondernemers naar de technologische hotspot van de wereld. Gedurende het hele verblijf kunt u op standaard.biz exclusief de blog over deze reis naar Silicon Valley meevolgen.

Auteur: Lauren Kleynjans: investeringsteam Econopolis

De Standaard, 30/09/2015
Dit artikel werd gereproduceerd met toestemming van de uitgever, alle rechten voorbehouden. Elke reproductie dient het voorwerp uit te maken van een specifieke toestemming van de beheersvennootschap License2Publish: info@license2publish.beEconopolis

This article was written by Econopolis

on 30 September, 2015 about Press