‘Big Blue’ in het verdomhoekje

Dinsdagavond na het sluiten van de beurs publiceerde technologiebedrijf IBM tegenvallende kwartaalcijfers. De dag nadien stuurden beleggers het aandeel van het bedrijf daarom een kleine 8% lager. Ondanks grote inspanningen in de voorbije paar jaar, lijkt het groeipad van het bedrijf tot nader order op een processie van Echternach.

ibmIBM is de wereldleider in IT voor bedrijven. Zo’n 60% van zijn omzet van 79 miljard dollar is recurrent. Met zo’n 107 jaar op de teller is IBM ongetwijfeld een van de oudste technologiebedrijven ter wereld. Om bij de tijd te blijven in zijn snel veranderende sector, diende het bedrijf zich in het voorbije millennium al meermaals opnieuw uit te vinden. Vandaag moet de directie volop aan de bak om ervoor te zorgen dat het bedrijf relevant blijft in een tijdperk waar ‘cloud’ continu aan belang blijft winnen. Om de krimp in zijn traditionele activiteiten (zoals hardware voor data-opslag) op te vangen, zet topvrouw Ginni Rometty sinds enkele jaren sterk in op ‘Strategic Imperatives’ ofte nieuwe activiteiten die wel groeipotentieel bieden. Hiertoe investeerde het bedrijf in de afgelopen 3 jaar zo’n 37 miljard, waarvan 10 miljard dollar in de overname van 34 bedrijven en 17 miljard dollar in onderzoek & ontwikkeling. Terzelfdertijd stootte het bedrijf activiteiten af met een omzet van 7 miljard dollar.

In het voorbije kwartaal tekende IBM 5% omzetgroei op. Wanneer we corrigeren voor muntschommelingen, was er echter een nulgroei. ‘Strategic Imperatives’ en Cloud-toepassingen lieten een groei van respectievelijk 10% en 14% bij constante valuta optekenen. Dit is was echter maar net voldoende om de krimp in andere activiteiten op te vangen. De omzetontwikkeling was in lijn met de marktverwachtingen. Analisten waren vooral ontgoocheld in de marge-ontwikkeling van het bedrijf. De winst voor belastingen als percentage van de omzet daalde immers jaar-op-jaar van 7,8% tot 6,0%. De winst per aandeel steeg met  4% en dit vooral dankzij de inkoop van eigen aandelen (de ambitie is om elk jaar 2% van de uitstaande aandelen in te kopen).

ibDe ambities van IBM zijn eerder bescheiden. Voor 2018 mikt het bedrijf op een winst per aandeel die minstens op het niveau van vorig jaar zal uitkomen. Op lange termijn mikt het bedrijf op een laag enkel-cijferige omzetgroei, een groei van de winst voor belastingen met circa 5% en een winstgroei per aandeel van circa 10%. In de voorbije paar jaar miste IBM deze doelstellingen. De omzet daalde jaarlijks heel licht, terwijl de winstmarges onder druk stonden door investeringen.

Met een verwachte (consensus) koers-winstverhouding van circa 11 voor 2018 en een dividendrendement van een slordige 4% kan je IBM bezwaarlijk een duur aandeel noemen. Fundamenteel koersherstel is echter enkel mogelijk als het bedrijf opnieuw kan aanknopen met omzet-, maar vooral winstgroei. In de praktijk blijkt dit erg lastig. Tot zolang zal IBM een lastig verhaal blijven.

 Dit artikel werd geschreven door Bernard Thant

op 20 april, 2018

Bernard Thant studeerde af als Licentiaat Handelswetenschappen aan EHSAL (nu Hogeschool-Universiteit Brussel). Daarna volgde hij nog een bijkomend jaar Financieel Beleid en Beleggingsleer aan dezelfde instelling. Na zijn studies ging hij aan de slag bij Société Générale Private Banking België (voorheen Bank De Maertelaere). Daar werkte hij het grootste deel van zijn carrière als financieel analist. Hij was ook enkele jaren actief als beheerder van aandelenportefeuilles bij dezelfde instelling. Bernard trad in dienst bij Econopolis Wealth Management in september 2014 als equity analyst.