De belangrijkste vraag voor 2018

De financiële markten hebben een opmerkelijk sterk 2017 achter de rug. Zowel de obligatiemarkten als de aandelenmarkten, vooral buiten Europa, lieten fraaie rendementen optekenen (die teruggerekend naar euro wel een pak lager uitvielen). De obligatiemarkten leken daarbij vooral te focussen op de lage inflatie, terwijl de aandelenmarkten voluit gingen voor de aantrekkende economische groei. Dat beide ontwikkelingen op langere termijn niet compatibel zijn, leek de markten geen zorg. De beste beleggingsstrategie voor 2017 was om zonder enige aandacht voor waarderingen en risico’s volop in risicodragende activa te stappen.

In 2018 staat ongetwijfeld weer heel wat te gebeuren, met belangrijke verkiezingen in Italië en de VS, een nieuwe Fed-voorzitter, een lange reeks kandidaten voor geopolitieke spanningen en het mogelijke uiteenspatten van bitcoin- en andere zeepbellen. De cruciale vraag voor de financiële markten in 2018 betreft evenwel de inflatie. Als die ook in 2018 laag blijft, dan kunnen de markten doorgaan op hun elan van 2017. Een aanhoudend lage inflatie impliceert dat centrale bankiers hun monetaire beleid heel soepel kunnen blijven houden en dat op de financiële markten de zoektocht naar rendement, met weinig aandacht voor de risico’s, verder gaat.

inflation

Als daarentegen de inflatie ook maar licht toeneemt, kan dat voldoende zijn om de huidige marktverwachting van ‘lage inflatie voor altijd’ bij te sturen. Zowel de obligatie- als de aandelenmarkten houden vandaag geen rekening met de mogelijkheid dat de inflatie toch geleidelijk wat oploopt. Het verdere economische herstel, de lage en dalende werkloosheid, het wegebben van tijdelijke factoren die de inflatie in 2017 drukten en de toenemende grondstoffenprijzen zijn allemaal factoren die de inflatiecijfers hoger kunnen duwen. In dat geval zullen de centrale bankiers doorgaan met de normalisering van hun beleid, en allicht aan een iets hoger tempo dan de markt vandaag verwacht.

Hogere inflatiecijfers zouden dan ook een mentaliteitswijziging op de obligatiemarkt met zich mee brengen, wat zou resulteren in stijgende rentes. Hogere inflatie hoeft op zich geen probleem te vormen voor de aandelenmarkten, maar de hogere rentes zullen wel vraagtekens plaatsen bij de dure waarderingen. Bovendien lijken de aandelenmarkten er vandaag van uit te gaan dat bij elke hapering in het economisch-financiële scenario de centrale bankiers klaar staan met extra monetaire stimulus. Vandaar maken de aandelenmarkten zich weinig zorgen over eventuele risico’s. Dat uitgangspunt is enkel houdbaar zolang de inflatie laag blijft.

De inflatie kwam de voorbije jaren steevast lager uit dan de meeste modellen aangaven, en de financiële markten lijken zich daar ondertussen bij neergelegd te hebben. In 2018 zou daar wel eens verandering in kunnen komen.Econopolis

Dit artikel werd geschreven door Econopolis

op 29 december, 2017