De belastinghervorming van Trump

Deze week kon president Trump eindelijk uitpakken met zijn eerste grote beleidssucces. Het Congress keurde het door Trump beloofde belastingplan goed, de grootste belastinghervorming sinds midden jaren 80. Die hervorming is vooral een belastingverlaging met lagere tarieven in de personenbelasting (vooral voor de hogere inkomens), een hogere belastingvrije som en lagere belastingen voor bedrijven. Deze belastingverlaging impliceert een extra stimulus voor de economie, maar de impact daarvan zal allicht beperkt zijn. De verlaging focust vooral op rijkere Amerikanen en bedrijven. Voor de eerste groep is het weinig waarschijnlijk dat ze hun bestedingen zullen aanpassen dankzij de belastingverlaging. Daarnaast geven de meeste studies aan dat belastingverlagingen voor bedrijven vooral ten goede komen aan de aandeelhouders, en al bij al weinig verschil maken voor aanwervingen, loongroei of bedrijfsinvesteringen. De maatregel die bedrijven toelaat om hun investeringen nu onmiddellijk volledig in te brengen in de belastingen kan er wel voor zorgen dat bepaalde geplande investeringen vervroegd worden.

tax

Belangrijk is dat de belastingverlaging in een economie komt die al bijna op volle toeren draait. Volgens de economische theorie zou een belastingverlaging in zulke omstandigheden vooral zorgen voor extra inflatie. In die zin betekent de belastingverlaging allicht voor de Fed een extra argument om haar beleidsrente verder te verhogen. Zulke monetaire ingrepen zouden de positieve impact van de belastingverlaging kunnen compenseren. Bovendien is de financiering van het hele plan helemaal niet rond. De Republikeinen gaan er van uit dat de belastingverlaging zichzelf zal terugbetalen via sterkere economische groei, maar er is geen enkel ernstig economisch model dat zo’n scenario bevestigt. De hervorming zal zo goed als zeker het tekort van de Amerikaanse overheid de komende jaren hoger duwen.

Al bij al zal de belastinghervormig waarschijnlijk vooral een impact hebben op de financiële markten (iets waar de aandelenmarkten al op vooruit zijn gelopen), en minder op de reële economie.Econopolis

Dit artikel werd geschreven door Econopolis

op 22 december, 2017

< Lees ons vorig artikel
Volgend artikel >