De belastingplannen van Trump

In de VS pakten de Republikeinen deze week uit met hun plannen om de belastingen te verlagen, één van de campagnebeloftes van president Trump. De opvallendste onderdelen van dat plan zijn een hervorming van de belastingschalen in de personenbelasting (met vooral een verlaging van het hoogste tarief van 40% naar 35%), de afschaffing van de ‘estate tax’ (de erfenisbelasting op vermogens van meer dan 5,5 miljoen dollar), een verlaging van de vennootschapsbelasting van 35% naar 20%, de mogelijkheid voor bedrijven om investeringsuitgaven meteen voor 100% af te trekken en een lagere belasting op reserves die Amerikaanse bedrijven in het buitenland aanhouden.

Op basis van het summier uitgewerkte voorstel is het zeer de vraag in welke mate de gemiddelde Amerikaan voordeel zal halen uit deze belastinghervorming. De belastingverlaging lijkt vooral in het voordeel van de rijke Amerikanen. Studies van de impact van zo’n ingreep op de totale economische activiteit wijzen doorgaans op tegenvallende resultaten. De mogelijkheid om investeringsuitgaven onmiddellijk volledig in te brengen, moet wel de bedrijfsinvesteringen een duw in de rug geven. Daarnaast valt de grootste impact allicht op de financiële markten te verwachten. De lagere vennootschapsbelasting zou een boost geven aan de aandelenmarkten, hoewel de impact daarvan afhangt van in welke mate er compenserend gesnoeid wordt in de aftrekmogelijkheden voor bedrijven. De mogelijkheid om fiscaal voordelig buitenlandse winsten terug naar de VS te halen zou de dollar hoger duwen.

screen-shot-2017-09-29-at-10-04-52Het weinig gedetailleerde voorstel geeft geen indicatie van de omvang van de totale belastingverlaging en evenmin van de financiering ervan. Voorstanders gaven al aan dat de belastingverlaging zichzelf zal financieren via sterkere economische groei, maar dat sprookje wordt door geen enkele ernstige analyse ondersteund. Als dit plan utigevoerd wordt, dan zullen het begrotingstekort en de overheidsschuld de komende jaren fors hoger geduwd worden. Daarnaast zou zo’n belastingplan de centrale bank allicht aanzetten om sneller haar monetaire beleid te verstrakken. Die combinatie van zwakkere overheidsfinanciën en een agressievere centrale bank zou voor opwaartse druk op de rente zorgen.

 
Als de Republikeinen hun belastingplan rond krijgen, kan dat (hogere aandelenkoersen, sterkere dollar, hogere rentes). Of het zover komt, blijft nog maar de vraag. De recentste ervaringen, o.a. met de gezondheidswet, laten vermoeden dat het belastingplan nog lang niet beslist is. Binnen de Republikeinse partij is er een belangrijke groep die de voorbije jaren in de oppositie hard vocht voor meer budgettaire discipline. Als ze vasthouden aan die houding, kan het belastingplan er simpelweg niet komen. Anderzijds is het zeer goed mogelijk dat de pleidooien voor budgettaire discipline volledig verstillen nu het gaat om een Republikeinse belastingverlagng. Het politieke debat in de komende maanden wordt alleszins een belangrijke factor voor de financiële markten.Econopolis

Dit artikel werd geschreven door Econopolis

op 29 september, 2017