De financiële markten de afgelopen week

De belangrijkste aanjager van de financiële markten deze week was de hoop dat President Trump zijn belastingplan zal introduceren. Het plan behelst met name een belasting verlaging van de hoogste belastingschijf voor persoonlijk inkomen (van 40% naar 35%) en een reductie van de bedrijfsbelasting van 35% naar 20%. Daarnaast wordt er ook gesproken van een significant fiscaal voordeel op bedrijfsinvesteringen en een verlaging van de belasting op het terugbrengen van overzeese winsten. Vooral dit laatste is al langer een discussiepunt omdat Amerikaanse bedrijven voor meer dan 1000 miljard US dollar aan overzeese winsten hebben die ze niet terugbrengen (voor bijvoorbeeld investeringen) naar Amerika omdat ze dan belast worden.

trump-amerikaanse-belastingplannenFinanciële markten hebben deze week aangegeven (door een stijging van de aandelenbeurzen en een stijging van de rente) dat er wel degelijk een reële kans bestaat dat president Trump zijn plannen kan verwezenlijken. De lagere belastingen leiden dan tot hogere nettowinsten en een hogere economische groei. Uiteraard is het track record van president Trump tot nu toe niet echt uitmuntend geweest in het realiseren van zijn plannen / verkiezingsbeloften. Toch lijkt er met een republikeinse meerderheid in het parlement wel een grote kans van slagen te zijn. Het grootste risico is dat er een deel van de republikeinse partij een “Budget neutrale” operatie eist. Indien dit het geval is zal het plan niet uitvoerbaar blijken aangezien (in ieder geval op korte termijn) het begrotingstekort fors zal toenemen door de dalende belastinginkomsten.

Voorlopig interpreteert de financiële markt vooral een grotere succes kans wat maakt dat de aandelenmarkten in de VS nieuwe all time highs bereikten, de US dollar aansterkte en de rentes stevig opliepen op Amerikaanse staatsobligaties. Vooral dat laatste kan op een gegeven moment wel eens een probleem worden voor een verder stijging van de aandelenmarkten. Huidige renteniveaus zijn nog zeer laag en drijven daarmee de waarderingen van aandelen hoger. Als de rente redelijk doorstijgt kan dit wel eens een rem leggen op de stijging van de waarderingen van de aandelen en daarmee de aandelenmarkt wat onder druk zetten.

Verder zijn er vandaag nog werkeloosheidscijfers bekend gemaakt in de Verenigde Staten (monthly pay-rolls). Dit is altijd één van de meest geanticipeerde macro cijfers van de markt. Voor het eerst sinds 2010 daalde het aantal banen in de VS (-33 duizend banen), waarschijnlijk zal een groot deel van dit cijfer te verklaren zijn door de orkanen die de VS de afgelopen periode hebben getroffen. Onderliggend lijkt de economie namelijk eerder op stoom te komen; de “average hourly earnings” een indicatie van de loonstijging in de VS was met 2,9% een stuk hoger dan verwacht. Ook daalde de werkeloosheid van 4,4% naar 4,2%.Econopolis

Dit artikel werd geschreven door Econopolis

op 6 oktober, 2017