Econopolis Emerging Government Bonds

Investeringsfonds in overheidsobligaties van opkomende landen

Screen Shot 2016-05-30 at 14.08.19Het “Econopolis Emerging Government Bonds”-fonds is een beleggingsfonds (SICAV, naar Luxemburgs recht) dat zich volledig toelegt op het investeren in overheidsobligaties van opkomende landen (“groeilanden” of “emerging markets”).

Het is vandaag moeilijk geworden om nog in algemene termen over opkomende landen te spreken zonder selectief te zijn. De onderlinge verschillen tussen de groeilanden zijn immers groot. Daarom lanceert Econopolis een actief beheerd fonds dat duidelijke keuzes maakt in welke landen wel en welke landen niet belegd wordt.

Het is belangrijk even te kaderen waar we over spreken als we over groeilanden spreken. Opkomende landen vormen meer dan de helft van de wereldbevolking, bezitten meer dan 40% van de muntreserves en produceren meer dan een derde van de wereldeconomie.   

Waarom beleggen in EM overheidsobligaties?

Screen Shot 2016-05-30 at 14.13.50Globale beleggingsuniversum

De markt voor overheidsobligaties in opkomende landen is de afgelopen jaren sterk gegroeid en maakt nu een substantieel deel uit van het globale beleggingsuniversum.

Positieve lange termijn vooruitzichten

Ondanks de recente negatieve geluiden in de pers, blijven de lange termijn vooruitzichten voor opkomende landen positief. Uiteraard is het zaak selectief te zijn: niet alle opkomende landen zullen even goed presteren.
Screen Shot 2016-05-30 at 14.14.11

 Goede kredietwaardigheid met positieve rendementen

Nu Europa en Japan gekozen hebben voor de politiek van 0%-rente en zelfs voor negatieve tarieven, en ook in Amerika de rente op een erg laag niveau staat, is een allocatie naar overheidsobligaties in opkomende markten aantrekkelijk. De gemiddelde kredietwaardigheid van de opkomende landen is goed, en verschilt steeds minder van die van de Westerse wereld, en bovendien liggen de te verwachten rendementen er ook significant hoger, wat het verhoogde risico (munt) compenseert.

Screen Shot 2016-05-30 at 14.14.31


Waarom het Emerging Government Bonds Fonds?

Gediversifieerde portefeuille

Het fonds stelt zich tot doel te beleggen in een gediversifieerde portefeuille, gedeeltelijk belegd in obligaties genoteerd in lokale munten en gedeeltelijk in obligaties genoteerd in zogenaamde “harde munten” (USD en EUR). Daarnaast gebruikt het fonds een referentie-index waarbij geen enkel land een groter gewicht heeft dan 10%. Dit betekent dat de portefeuille al vanaf de basis sterk gediversifieerd is en het landenrisico afneemt. Uiteraard zullen wij de portefeuille actief beheren en zijn wij op geen enkele wijze gedwongen posities die in de referentie-index staan op te nemen in de portefeuille. Wij hoeven niet te investeren in landen waarvan wij denken dat de risico’s er te groot zijn of de verwachte opbrengsten te klein. De combinatie van een brede diversificatie en een duidelijke beleggingsvisie leidt volgens ons tot een goed beleggingsresultaat waarbij risicobeheer een nadrukkelijke plaats heeft.

Gedisciplineerd beslissingsproces & doordachte beleggingskeuzes

Screen Shot 2016-05-30 at 14.14.40Ons investeringsproces vereist onder meer een uitgebreide financiële analyse die ons de nodige discipline aan de dag doet leggen op het vlak van waarderingen. We lopen niet mee met de markten en passen voor investeringen die niet aan onze waarderingsvereisten voldoen. Bovendien zorgt onze middellange termijn investeringshorizon ervoor dat het aantal transacties in het fonds relatief laag blijft.

Daarnaast zullen er duidelijke beleggingskeuzes gemaakt worden waarbij sommige landen geen of bijna geen gewicht krijgen in het fonds en anderen een meer nadrukkelijke allocatie. Dit op basis van onze interne analyses en gebruikmakend van verschillende invalshoeken (macro-economische ontwikkelingen, waarderingen, governance, etc.).

De brede keuzemogelijkheden en de selectieve opbouw van de portefeuille leiden tot een robuuste samenstelling die tegen mogelijke stormen kan en tegelijkertijd een interessant rendement oplevert. 

Team van specialisten & lokale expertise

De beheerders vormen een gespecialiseerd team dat kan terugblikken op een ruime en brede ervaring. Binnen het team staan interactie en overleg centraal. We hanteren een lange termijn perspectief en streven naar een gestage groei van de inventariswaarde zonder het risico op een daling uit het oog te verliezen.

Vanuit ons Econopolis-kantoor in Singapore staan onze analisten en beheerders in direct contact met Aziatische markten. Informatie uit eerste hand is van cruciaal belang om op deze markten het kaf van het koren te scheiden. Deze vinger aan de pols laat ons toe in te spelen op opportuniteiten die we zelf ontdekken, in plaats van afhankelijk te zijn van informatie van derden.

Geen benchmark

Blindelings een index volgen, maakt geen deel uit van onze investeringsfilosofie. We beleggen niet in landen, sectoren of bedrijven omdat ze deel uitmaken van een index, maar we investeren uitsluitend in onze eigen overtuigingen.

Kenmerken en vergoeding

 • Naam: Econopolis Emerging Government Bonds
 • Type: Luxemburgse SICAV
 • Kapitalisatie (ISIN: LU1330373066) en distributie (ISIN: LU1330375277)
 • Verwachte lanceerdatum: april 2016
 • Beheersvergoeding I-klasse: 0,60%
 • Geen instapkosten, geen uitstapkosten, geen prestatievergoeding

I-klasse voorbehouden voor institutionele investeerders

Snapshot

 • Het fonds belegt op de middellange tot lange termijn in obligaties van opkomende landen die we via ons kantoor in Singapore lokaal opvolgen.
 • Actief beheerde portefeuille waar diversificatie & risicobeheersing centraal staan.
 • De samenstelling van het fonds is gebaseerd op sterke overtuigingen en gefundeerde inzichten, verworven door onder meer intensief onderzoek op het terrein.
 • De focus ligt op specifieke landen uitgekozen vanuit een onafhankelijke visie.
 • Er worden geen onduidelijke of complexe prestatievergoedingen aangerekend.
Sluiten