Econopolis Global Equity

Aandelenfonds gericht op duurzaam lange termijn groei

Screen Shot 2015-11-25 at 17.32.03

Econopolis Global Equity is een puur aandelenfonds dat wereldwijd belegt in aandelen en dit zonder geografische beperking. We focussen vooral op ontwikkelde markten (Europa, Noord-Amerika en Japan). Bij de aandelenkeuze vormen onze Econoshock-thema’s een belangrijke leidraad.

Doordachte keuzes, gebaseerd op eigen analyses en diversificatie dragen bij aan het verlagen van het risicoprofiel dat eigen is aan aandelenbeleggingen.

Beleggingsstrategie

Economische analyse & marktinzichten

Ons team van economen volgt de wereldwijde macro-economische ontwikkelingen nauwgezet op en brengt de opportuniteiten en uitdagingen in kaart. Onze aandelenanalisten vertalen de economische verwachtingen op bedrijfsniveau en lichten individuele bedrijven door. Zo komen we tot een globaal beeld van de economische cyclus waarin we ons bevinden, en een inschatting van de situatie op de financiële markten.

Hoge convictie

Onze investeringsstrategie is gebaseerd op de zes Econoshock-thema’s of duurzaamheidsthema’s, beschreven in het boek Econoshock van Econopolis-stichter Geert Noels en belicht in de gelijknamige TV-documentaire. Binnen elk thema stellen we ons een centrale vraag:

Screen Shot 2015-11-07 at 08.33.53

We investeren in bedrijven met een duurzaam businessmodel actief in een toekomstgerichte markt en beschermd door een competitief voordeel. Verder gaan we de kwaliteit van het management na om te bepalen of de bedrijfsleiding in het belang van de aandeelhouders en de maatschappij handelt. Enkel dit soort bedrijven kan op lange termijn waarde creëren. Wanneer een bedrijf deze test doorstaat, maken we een financiële analyse die bepaalt tegen welke prijs we in het bedrijf willen investeren.

Global leaders & ondernemingen van morgen

We investeren onder meer in global leaders of “all time”-winners. Bedrijven uit sectoren met een stabiele groei, die doorheen de jaren hebben bewezen crisissen niet alleen te kunnen overleven, maar er sterker uit te komen. Tenslotte zoeken we naar de topbedrijven van morgen die vandaag reeds mooie resultaten kunnen voorleggen.

Volledige flexibiliteit & actief beheer

We maken geen gebruik van afgeleide producten, doen niet aan expliciete hedging en passen ook geen short selling toe. What you see is what you get. Onze kostenstructuur is laag en transparant: geen instapkosten, geen uitstapkosten, geen prestatievergoeding. Onze beheerders spreiden de middelen op een dynamische en flexibele manier over aandelen en obligaties. Ze hebben de kans bij dreigend stormweer op de financiële markten voor 100% te schuilen in risico-arm papier. Bij gunstigere vooruitzichten kunnen ze het aandelengedeelte fors uitbouwen door te beleggen in stabiele bedrijven die kaderen binnen onze Econoshock-thema’s. Het fonds belegt in internationale aandelen en obligaties. De grote diversificatie van de portefeuille beperkt het risico.

Waarom Global Equity?

Wereldwijd

Econopolis Patrimoine Global kan zonder beperking in wereldwijd gespreide aandelen en obligaties beleggen. We hanteren in de selectie geen geografische restrictie en spelen zo in op wereldwijde groeimogelijkheden. Ook beleggingen die refereren naar opkomende economieën krijgen hun plaats in de portefeuille. Wel verkiezen we dit binnen dit fonds te doen via Westerse bedrijven die in de groeilanden een belangrijk deel van hun activiteit en omzet realiseren. We nemen enkel lokale waarden op indien ze voldoende schaalgrootte en liquiditeit hebben.

Duurzaamheid

Bij de aandelenselectie houden we rekening met het duurzame karakter van de betrokken ondernemingen en sluiten we bedrijven met een lage duurzaamheidsgehalte uit.

Team van specialisten

De beheerders vormen een gespecialiseerd team dat kan terugblikken op een ruime en brede ervaring. Binnen het team staan interactie en overleg centraal. We hanteren een lange termijn perspectief en streven naar een gestage groei van de inventariswaarde zonder het risico op een daling uit het oog te verliezen.

Gedisciplineerd beslissingsproces

Ons investeringsproces vereist een uitgebreide financiële analyse met veel discipline op het vlak van waarderingen. We lopen niet blind en gedwee mee met de markten, en passen voor investeringen die niet aan onze waarderingsvereisten voldoen. We houden ons eveneens afzijdig wanneer we twijfels hebben over het deugdelijk bestuur van een bedrijf. Bovendien zorgt onze voldoende lange termijn investeringshorizon ervoor dat het aantal transacties in het fonds relatief laag blijft.

Geen benchmark

Blindelings een index volgen, maakt geen deel uit van onze investeringsfilosofie. We beleggen niet in landen, sectoren of bedrijven omdat ze deel uitmaken van een index, maar we investeren uitsluitend in onze eigen overtuigingen.

Kenmerken en vergoeding

 • Naam: Econopolis Global Equity
 • Type: Luxemburgse SICAV
 • Kapitalisatie (ISIN: LU1248447622) en distributie (ISIN: LU1248447978)
 • Lanceerdatum: 04/08/2015
 • Beheersvergoeding I-klasse: 0,75%
 • Geen instapkosten, geen uitstapkosten
 • Geen prestatievergoeding

I-klasse voorbehouden voor institutionele investeerders

Snapshot

 • Het fonds belegt enkel in aandelen met een focus op ontwikkelde markten.
 • Flexibiliteit: de huidige beleggingspolitiek voorziet dat de beheerders tot 10% cash kunnen aanhouden.
 • De samenstelling van het fonds is gebaseerd op sterke overtuigingen en gefundeerde inzichten, verworven door intensief onderzoek.
 • De focus ligt op specifieke sectoren en bedrijven, zorgvuldig uitgekozen vanuit een onafhankelijke visie en zonder benchmark.
 • Door de volatiliteit van aandelenbeleggingen is een beleggingshorizon van minstens 5 jaar noodzakelijk.
Sluiten