Econopolis Total Return Fund

Econopolis Total Return Fund (ETRF) is een flexibel gemengd fonds dat belegt op basis van een Total Return-benadering waar kapitaalbehoud & stabiele vermogensgroei centraal staan.

Screen Shot 2015-11-25 at 17.22.32

 

Het fonds bestaat uit een actief beheerde, robuuste portefeuille waar diversificatie en risicobeheer een belangrijke rol spelen. Het fonds brengt de kennis en kunde van Econopolis samen op het gebied van activa allocatie, aandelen- en obligatieselectie & portfolio management.

Uniek beleggingsproces

Filosofie

We leven in een wereld vol uitdagingen en opportuniteiten waar de toekomst ongekend en niet te voorspellen is. Daarom is het belangrijk om grondige economische analyses uit te voeren die verschillende uitkomsten en mogelijke scenario’s in kaart brengen. Diversificatie en flexibiliteit zijn belangrijke kernwoorden die we hoog in het vaandel dragen. Zij helpen ons in te spelen op de verschillende economische scenario’s. We geloven in de kracht van teamwork en het ETRF wordt dan ook aangestuurd door een complementair team van experten. De wereld is immers te groot om in je eentje te begrijpen. Blindelings een index volgen, maakt geen deel uit van onze investeringsfilosofie. We beleggen niet in landen, sectoren of bedrijven omdat ze deel uitmaken van een index, maar we investeren uitsluitend in onze
eigen overtuigingen
.

Economische analyse & marktinzichten

Ons team van economen volgt nauwgezet het financieel-economisch klimaat waarin we ons bevinden op en brengt de opportuniteiten en mogelijke risico’s in kaart. Deze analyse vullen we verder aan met marktinzichten van onze obligatie- en aandelenexperten. Zij bekijken in welke mate de economische fase reeds ingeprijsd is in de financiële activa. Zo bekomen we een globaal beeld van de economische cyclus waarin we ons bevinden aangevuld met een actueel beeld van de financiële markten.

Rendementsdrijvers

Vervolgens bepalen we de rendementsgeneratoren. We gaan op zoek naar verschillende rendementsdrijvers die rendementen genereren in verschillende uitkomsten van onze economische analyse. Zo selecteren we de activa klassen die goed presteren gegeven de economische context en dit voor een korte, middellange en lange termijn horizon.

Robuuste “All weather”-portefeuille

We stellen een robuuste portefeuille samen waarin voldoende rendementsdrijvers aanwezig zijn. Tevens bekijken we of de gewichten goed geschaald zijn en of een bepaalde rendementsdrijver niet overheerst. Daarnaast zoeken we ook investeringsideeën die rendementen genereren op een verschillende tijdshorizon. Zodoende voegen we een extra diversificatie toe aan het fonds. Zo construeren we een robuuste gebalanceerde portefeuille die in de meeste weersomstandigheden goed kan presteren.

Gedisciplineerd beslissingsproces

Ons investeringsproces vereist onder meer een uitgebreide financiële analyse die ons de nodige discipline aan de dag doet leggen op het vlak van waarderingen. We lopen niet mee met de markten en passen voor investeringen die niet aan onze waarderingsvereisten voldoen. We hanteren een dynamisch en gedisciplineerd beslissingsproces waarbij we de verschillende rendementsdrijvers goed schalen. Ons team van experten herbekijkt en analyseert dagdagelijks de rendementsdrijvers.

Waarom Total Return Fund?

Investeren door de tijd heen

In een omgeving waarin het behalen van positieve reële rendementen moeilijker en moeilijker wordt, is het noodzakelijk een beleggingsbeleid te voeren dat je in staat stelt om lange termijn thematieken in portefeuille op te nemen, maar tegelijkertijd ook in te spelen op korte en middellange termijn opportuniteiten. Via het luik tijdshorizon spelen we op een heel unieke wijze in op de opportuniteiten in de korte, middellange en langere termijn. Zo nemen we verschillende investeringen in portefeuille die rendementen genereren over deze drie tijdshorizonten heen. Naast beleggingen die op lange termijn winnaars zullen zijn, is er in de portefeuille ruimte voor een actiever beheer van de korte termijn opportuniteiten en een value approach op middellange termijn. Dit resulteert in een gediversifieerde portefeuille die tegen een stootje kan waarbij de nadruk ligt op kapitaalbehoud door middel van actief beheer en gestreefd wordt naar lange termijn positieve rendementen.

Screen Shot 2016-04-28 at 13.29.29

Actief risicobeheer, veilige haven

De beheerders beleggen in aandelen, obligaties en maken gebruik van derivaten. Deze laatste categorie fungeert als overlay of beschermingselement om een mogelijke val af te remmen. We beheren het risico actief en zijn in staat om de portefeuille bij te sturen en indien nodig te beschermen tegen forse dalingen.

Breed gediversifieerde portefeuille

Ons team van specialisten beheert de portefeuille met een zo breed mogelijke diversificatie. En dit op vlak van asset allocatie, asset selectie, wereldwijde investeringen (geen geografische of sectorale beperking) en tijdshorizon. Het fonds is voor maximaal 50% belegd in aandelen. We investeren alleen in beursgenoteerde effecten & obligaties en houden een groot aantal posities aan.

Balans

Het woord Balans staat centraal in het beheer van het fonds. Balans tussen rendement en risico. Evenwicht tussen aandelen en obligaties. Goed gebalanceerde posities naar munt, land, sector en effect toe. We streven onophoudelijk naar het steeds opnieuw terugvinden van de juiste balans in de wijzigende economische omstandigheden waarin we ons bevinden. Balans geeft immers gemoedsrust.

Kenmerken en vergoeding

 • Naam: Econopolis Total Return
 • Type: Luxemburgse SICAV
 • Kapitalisatie (ISIN: LU1248450501) en distributie (ISIN: LU1248450766)
 • Lanceerdatum: 07/07/2015
 • Wekelijkse netto inventariswaarde (NIW)
 • Beheersvergoeding I-klasse: 0,5%
 • Geen instapkosten, geen uitstapkosten
 • Prestatievergoeding: 10% over het excess rendement (High Water Mark & geen reset)

I-klasse voorbehouden voor institutionele investeerders

Snapshot

 • Het fonds is gebaseerd op het ‘Total Return Principe’ gericht op stabiele kapitaalgroei.
 • De samenstelling van het fonds is gebaseerd op sterke overtuigingen en gefundeerde inzichten, verworven door onder meer grondige economische analyses en marktinzichten.
 • Het fonds belegt in wereldwijde aandelen, obligaties en financiële derivaten, zorgvuldig uitgekozen vanuit een onafhankelijke visie.
 • Het fonds is voor maximaal 50% belegd in aandelen en tot maximaal 10% belegd in andere fondsen.
Sluiten