Fed neemt de volgende stap

Deze week kondigde de Amerikaanse centrale bank (Fed) aan dat ze in oktober de volgende stap zet in de geleidelijke normalisering van haar monetaire beleid. Vanaf oktober start de Fed met de effectieve afbouw van haar balans. Die balans is sinds de crisis spectaculair opgeblazen door de opeenvolgende QE-programma’s waarbij de Fed massaal dollars bijdrukte om allerlei obligaties op te kopen met als doel de rentes lager te duwen. Nu slaat de Fed de andere richting in. Vanaf oktober gaat ze niet langer alle inkomsten op de obligaties op haar balans (via coupons en vervaldagen) terug herinvesteren. In oktober begint de Fed met 10 miljard van die inkomsten niet meer te herinvesteren, waardoor de balans met dat bedrag zal inkrimpen. Dat maandelijkse bedrag wordt vervolgens elke drie maand verhoogd om na twaalf maanden op kruissnelheid te komen met 50 miljard.

fed

Vertrekkend van een huidige balans van zo’n 4500 miljard dollar, in vergelijking met een kleine 1000 miljard aan de vooravond van de crisis, wordt de afbouw sowieso een uitgesponnen proces. Met het vooropgestelde tempo krimpt de balans tegen eind 2019 met zo’n 1000 miljard dollar. Daarnaast herbevestigde de Fed haar plannen om de beleidsrente verder op te trekken. De Fed plant nog één renteverhoging dit jaar, en dan drie verhogingen volgend jaar. Dit kadert allemaal in de geleidelijke normalisering van het beleid. Sowieso blijft de Fed hierbij heel behoedzaam te werk gaan. Het monetaire beleid wordt geleidelijk minder ondersteunend, maar de Fed gaat toch niet echt op de rem staan.

Met haar geleidelijke aanpak en uitvoerige communicatie probeert de Fed te vermijden dat haar maatregelen de financiële markten al te veel bruskeren. Dat lijkt voorlopig te lukken. De markten reageerden amper op de aankondiging van deze week. Niettemin moet een beleid van renteverhogingen en gestage afbouw van de balans ceteris paribus voor opwaartse druk op de rente en de munt zorgen. Het meest waarschijnlijke scenario blijft dat die dynamiek er de komende maanden meer en meer doorkomt.Econopolis

Dit artikel werd geschreven door Econopolis

op 22 september, 2017