Fed versus ECB

screen-shot-2017-12-15-at-09-33-48Deze week hielden zowel de Fed als de ECB hun beleidsvergaderingen. Beide centrale banken worden geconfronteerd met stevige economische vooruitzichten, maar een inflatie die halsstarrig laag blijft. De Amerikaanse economie is al duidelijk verder gevorderd in de herstelcyclus, en dat komt ook tot uiting in het monetaire beleid. Zoals verwacht, verhoogde de Fed haar beleidsrente opnieuw met 0,25% tot 1,25-1,50%. Bovendien bevestigde de Fed dat ze de komende jaren op de ingeslagen weg doorgaat. Tegen eind 2019 verwacht de Fed een beleidsrente van 2,7%. Dat veronderstelt wel dat de kerninflatie vrij snel terugkeert naar zo’n 2%. Als de inflatie laag blijft, dan zullen de vraagtekens over verdere rentestappen van de Fed alleen maar toenemen.

In deze cyclus loopt de Eurozone een paar jaar achter op de VS. De ECB focust zich voorlopig op het zeer geleidelijk afbouwen van haar maandelijkse aankoopprogramma. Deze week bevestigde de ECB nog maar eens dat ze ook volgend jaar geld blijft bijdrukken, maar wel veel minder dan de voorbije jaren. Eventuele renteverhogingen zijn in de Eurozone nog lang niet aan de orde. Allicht valt daar ten vroegste in de tweede helft van 2019 over te praten. En ook dat hangt vooral af van de inflatiedynamiek. De ECB verwacht dat ze op z’n minst nog tot 2020 haar inflatiedoelstelling van bijna 2% blijft missen. Enkel als de inflatie sneller dan verwacht zou toenemen, zal de ECB haar soepele beleid sneller moeten afbouwen.

Hoe dan ook blijven de centrale bankiers extreem voorzichtig met de bijsturing van hun beleid. Dat houden ze allicht vol zo lang de inflatie laag blijft. In die zin is de inflatiedynamiek één van de cruciale factoren voor de financiële markten in 2018. De markten lijken er vandaag van uit te gaan dat de inflatie nog lang laag blijft, wat ook een verder ondersteunend monetair beleid impliceert. Mocht de inflatie volgend jaar toch wat hoger dan verwacht uitvallen, een scenario dat een ernstige kans maakt, dan moeten die marktverwachtingen gevoelig bijgestuurd worden.Econopolis

Dit artikel werd geschreven door Econopolis

op 15 december, 2017