Geen paniek over de Europese groeivertraging

Na de stevige economische groei in 2017 ging de Europese economie in de eerste maanden van dit jaar duidelijk in de remmen. De vertrouwensindicatoren zakten terug van de eerdere piekniveaus en de economische groei vertraagde gevoelig in het eerste kwartaal. Die lijn werd deze week doorgetrokken naar de Belgische economie door één van de grootbanken die haar groeiverwachting voor 2018 verlaagde van 1,9% naar 1,6%. Krantenkoppen verwezen naar ‘donkere wolken’ boven de Belgische economie. Twee maanden geleden verhoogde een andere grootbank nog haar groeiverwachting van 1,8% naar 2%.

belg

Dit soort voorspellingen vallen best met redelijk wat korrels zout te nemen. Concreet groeide de Belgische economie in de eerste maanden van 2018 met 0,4% tegenover het voorgaande kwartaal. Als de economie dat groeitempo de komende drie kwartalen aanhoudt, dan zal de jaagroei uitkomen op 1,6%. Anderzijds, als de iets tragere groei in het eerste kwartaal te wijten was aan tijdelijke factoren en de groei opnieuw versnelt naar het niveau van de laatste maanden van vorig jaar, dan zal de jaargroei uitkomen op 1,9%. Om heel eerlijk te zijn is de historische foutenmarge op dit soort voorspellingen groter dan de variatie in de huidige voorspellingen voor de Belgische economie in 2018 (van 1,6% tot 2%). In die zin kan er best niet al te veel belang gehecht worden aan dit soort puntvoorspellingen.

De verlaging van de groeiraming is vooral een vertaling van het minder gunstige economische klimaat, maar hoeft ook niet meteen gedramatiseerd worden. Zowel voor de Belgische als voor de Europese economie zijn er inderdaad redenen om wat voorzichtiger te worden over de groeivooruitzichten. De sterkere euro en de hogere olieprijzen zijn per saldo negatief voor de Europese economie. Anderzijds zijn er heel wat compenserende positieve factoren. Het beleid blijft ondersteunend, het vertrouwen bij ondernemers en consumenten blijft groot en zowel de huizen- als de arbeidsmarkt zitten in de lift. Bovendien zakken de recentste voorlopende indicatoren in Europa niet verder door, terwijl de eerste indicaties voor mei in de VS zelfs terug positiever zijn.

Doemverhalen over het einde van het groeiverhaal in Europa of de VS zijn voorbarig. Er zijn zeker risico’s voor de conjunctuur, maar voorlopig ziet het er naar uit dat de economie terugschakelt naar een normaler groeipad na een periode van echt sterke groei in 2017.Econopolis

Dit artikel werd geschreven door Econopolis

op 25 mei, 2018