Geert Noels: ‘Vorm van schuldherschikking is noodzakelijk’

Niet de lage inflatie maar de hoge schulden zijn het grootste probleem, zegt Geert Noels, oprichter van de vermogensbeheerder Econopolis. Een soort schuldherschikking is nodig.

Noels is al geruime tijd erg kritisch over het soepel geldbeleid van de centrale banken. Hij maakt zich steeds meer zorgen. De kritiek op het beleid van de centrale banken neemt toe. Is er een alternatief om de inflatie en groei op te krikken?

Geert Noels: ‘De centrale banken moeten duidelijker zijn over wat ze willen bereiken. Ze zeggen: de inflatie is te laag en er dreigt deflatie. Het probleem is eerder dat er te veel schulden zijn, van landen maar ook van banken. We spreken niet over de echte ziekte. Ik verwacht studies die aantonen dat centrale banken bijdragen tot deflatie.’

Hoezo?

Noels: ‘Er zijn aanwijzingen dat de lage rente de oudere generatie ertoe aanzet meer te sparen. Jongeren daarentegen steken zich dieper in de schulden. Bovendien stimuleert de lage rente overcapaciteit bij ondernemingen. Zombiebedrijven blijven actief en maken gezonde bedrijven ziek. Het monetair beleid bevoordeelt grote bedrijven omdat de Europese Centrale Bank (ECB) hun obligaties opkoopt.’

‘Kortom, de centrale banken hebben te veel beloofd en te weinig gezegd dat hun uitzonderlijk soepele beleid niet te lang mag duren en neveneffecten heeft. Suggereren dat de rente nog jaren laag zal blijven, is extreem gevaarlijk. Bij de ECB is er een tunnelvisie. Sommige centraal bankiers beseffen dat ze de oorlog niet kunnen winnen. Zij zeggen in privégesprekken iets anders dan in publieke verklaringen.’

Hoe kunnen we de hoge schulden terugdringen?

Noels: ‘Het opkopen van overheidsschuld door de centrale banken zet niet aan tot schuldafbouw. In sommige landen, bijvoorbeeld Japan, zal een vorm van schuldherschikking nodig zijn.’

De banken die veel staatsobligaties bezitten, zullen dan weer in de problemen komen.

Noels: ‘Schuldafbouw zal altijd iemand pijn doen. We moeten ons daarop voorbereiden. Vóór we de schulden herschikken, moeten we uitleggen dat groei gebaseerd op schuld niet houdbaar is.’

Moet de ECB de rente verhogen?
Noels: ‘De rente moet normaliseren. Maar voor de ECB de rente verhoogt, moet ze eerst eerlijker communiceren over haar beleid.’ Steeds meer economen pleiten voor meer overheidsinvesteringen om de groei te stimuleren.

Noels: ‘Dat heeft Japan geprobeerd. De eerste effecten waren positief. Maar de investeringen in infrastructuur waren meestal niet productief. De meeste studies tonen aan dat investeringen in wat ik hardware noem geen duurzame effecten hadden. Japan had het anders moeten aanpakken. Er zijn meer software-investeringen nodig: in onderwijs, technologie en onderzoek en ontwikkeling.’

Minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA) bepleit een aanpassing van de begrotingsnormen om meer ruimte te creëren voor overheidsinvesteringen.

Noels: ‘Het boekhoudsysteem van de begrotingen deugt niet, maar grotere begrotingstekorten zullen het schuldprobleem niet oplossen. We moeten werken aan de fundamentele problemen zoals de hoge schulden. Een hogere groei per capita is niet realistisch. Terug willen naar de groei van voor 2008 dreigt kanker te veroorzaken. Dat zou ongezond zijn. Meer groei vereist wellicht meer schulden.’

Screen Shot 2016-08-22 at 09.52.02Econopolis

This article was written by Econopolis

on 22 August, 2016