Het gevaar in China

De voorzitter van de Chinese centrale bank waarschuwde deze week nogal opmerkelijk dat zijn land op weg lijkt naar een ‘Minsky moment’ (opmerkelijk gezien zijn functie, niet gezien het feit). Zo’n moment gebeurt wanneer na een periode van overdreven optimisme, dat resulteert in een forse schuldopbouw, het tij plots keert. In 2007 maakte de VS zo’n Minsky moment mee. Zo’n crisismoment is op termijn ook mogelijk in China. Het Chinese groeimodel is al jaren gebouwd op een onhoudbare toename van de schulden in de private sector. Sinds 2008 namen die toe met zo’n 100% van het BBP. In geen enkel land dat in het verleden zo’n schuldexplosie meemaakte, liep dat uiteindelijk goed af.

china

China is uiteraard geen gewone economie. De nog altijd strakke controle van de overheid over de economie, en vooral over het financiële systeem, suggereert dat China dit in essentie onhoudbare model langer kan volhouden dan vrije markteconomieën in het verleden. Hoe lang dat kan blijven duren, is nog maar de vraag. De kans dat de Chinese economie zonder schokken kan overschakelen naar een duurzamer groeimodel lijkt beperkt. Het meest waarschijnlijke scenario is er één waarbij de Chinese economie nog een tijd doorgaat op de huidige weg om uiteindelijk toch in een schuldencrisis te belanden. Gezien het globale belang van de Chinese economie is de onhoudbare schuldendynamiek daar vandaag één van de belangrijkste risico’s voor de wereldeconomie.Econopolis

Dit artikel werd geschreven door Econopolis

op 20 oktober, 2017