Inflatieopstoot op komst

De voorbije jaren werd al herhaaldelijk gewaarschuwd voor hogere inflatie. Sommigen voorspellen al een ontsporende inflatie sinds de Amerikaanse centrale bank in 2008 startte met extra geld bijdrukken. Die voorspelling getuigde altijd al van weinig begrip over hoe het monetaire systeem en inflatie eigenlijk functioneren. Extra geld dat niet gebruikt wordt in een economie pompen die ver onder haar normale toerental draait, kan geen inflatie genereren. De door sommigen aangekondigde inflatiedoemverhalen bleven dan ook uit. Eerst moest het extra geld ook effectief gebruikt gaan worden en moest de economie boven haar normale toerental geduwd worden. Zeker in de Verenigde Staten raken beide voorwaarden stilaan vervuld.

us-infl

De Amerikaanse inflatie klom in februari naar 2,3%, met uitzondering van een oliegedreven opstoot begin 2017 het hoogste niveau sinds begin 2012. Maar zowat alle voorlopende indicatoren geven aan dat het daar niet bij blijft en dat de inflatie de komende maanden snel hoger zal klimmen. Op korte termijn zal de eerdere olieprijsstijging (vandaag ligt de olieprijs 25% hoger dan een jaar geleden) de inflatie hoger duwen. Daarnaast zorgt ook de zwakkere dollar voor extra inflatoire druk. Bovendien zijn er meer en meer tekenen dat de inflatie binnen het productieproces aan het toenemen is. Zo geven de ondernemers aan dat hun aankoopprijzen stevig in de lift zitten. Dat wordt onder meer geïllustreerd door de prijzen voor het vrachtvervoer, die vandaag het sterkste stijgingstempo sinds 2011 laten optekenen. Hogere aankoopprijzen voor de bedrijven worden doorgaans vrij snel doorgerekend in de prijzen voor de eindconsument, zeker in een goed draaiende economie.

Ook vanuit de Amerikaanse arbeidsmarkt komen er signalen van een toenemende onderliggende inflatoire druk. De werkloosheidsgraad zakte al terug tot 4,1%, het laagste niveau sinds 2000. En dat komt stilaan tot uiting in de loondynamiek. In enquêtes geven KMO’s aan dat ze plannen hebben om de lonen op te trekken. Die indicator was enkel in 1989 hoger dan begin dit jaar. Dat geeft aan dat de loongroei de komende kwartalen zal versnellen. Totnogtoe was de ondermaatse loongroei één van de zwakke schakels in dit herstel, maar daar komt geleidelijk verandering in. Versnellende loongroei zou een krachtig signaal zijn dat er in de economie eindelijk wat structurele inflatiedruk opborrelt.

Implicaties voor de markten

Naar jaren van ten onrechte aangekondigde inflatiestijging lijken de markten op dat vlak een eerder afwachtende houding aan te nemen: zolang die hogere inflatie niet bevestigd wordt, maken ze zich er geen zorgen over. Twee maanden geleden gingen de markten aan het wankelen toen in de VS een cijfer over de loongroei hoger uitviel dan verwacht. Maar de onrust daarover ging al snel weer liggen, en de focus van de markten verschoof naar het geflirt van Trump met een escalerende handelsoorlog. Toch blijft de inflatiedynamiek een belangrijke factor voor de financiële markten in de komende markten.

Als de Amerikaanse inflatie de komende maanden ook effectief fors doorstijgt, zoals zowat alle voorlopende inflatie-indicatoren vandaag aangeven, dan zal dat ongetwijfeld voor heel wat animo zorgen op de obligatiemarkten. Rekening houdend met hogere inflatie zouden de obligatierentes gevoelig hoger moeten klimmen. Voor de aandelenmarkten zou de impact minder éénduidig zijn, maar extra volatiliteit is in zo’n scenario hoogst waarschijnlijk. De onrust van de jongste maanden op de markten ligt nog niet meteen achter de rug.Econopolis

Dit artikel werd geschreven door Econopolis

op 6 april, 2018