Opletten voor de dikke staart

Deze week hadden we bij Econopolis Nassim Taleb, auteur, statisticus en zoveel meer, op bezoek o.m. bekend van het formidabele ‘The black swan’ uit 2007. Taleb maakte zijn reputatie waar met heel uitgesprokenen meningen over een breed gamma van onderwerpen, gaande van klimaatverandering, over religie tot financiële markten.

10870_207_dann_mid

Eén van zijn meest relevante analyses blijft die over het onderscheid tussen de twee fundamenteel verschillende werelden van ‘Mediocristan’ en ‘Extremistan’. In de eerste is alles normaal verdeeld en zijn er geen extreme waarden. Zijn klassieke voorbeeld daarvoor is de lengte van volwassenen. Daarin zit uiteraard heel wat variatie, maar er zit geen enkel geval van bv. vier meter tussen. In ‘Extremistan’ zijn er wel extremen die de hele verdeling kunnen domineren en gemiddeldes volledig scheef trekken (de zgn. dikke staart van de verdeling). Een klassiek voorbeeld daarvan is de verdeling van vermogens in de samenleving.

De essentiële vaststelling van Taleb is dat financiële markten behoren tot de wereld van ‘Extremistan’. Op de financiële markten zijn extreme gebeurtenissen mogelijk die al het voorgaande kunnen domineren, waarbij gemiddeldes er nog weinig toe doen. De crisis van 2008 was zo’n gebeurtenis. In die context is het niet zinvol om de situatie op de financiële markten te evalueren met de klassieke statistische methodes. Beleggers moeten rekening houden met de mogelijkheid van extreme gebeurtenissen, en in hun portefeuilles bescherming inbouwen voor dat soort voorvallen. Zulke extreme gebeurtenissen laten zich niet voorspellen, maar Taleb wees er wel op dat periodes van lage volatiliteit een voedingsbodem zijn daarvoor omdat beleggers en markten eigenlijk in slaap gewiegd worden.

De huidige situatie op de financiële markten is er volgens Taleb één waarbij voorzichtigheid op z’n plaats is. Het globale monetaire experiment van de centrale bankiers heeft geleid tot een klimaat van zeer lage volatiliteit. Dat opent perspectieven voor belangrijke schokken, die evenwel onmogelijk te timen zijn. Taleb wees er letterlijk op dat ‘a lot of paranoia’ vandaag op z’n plaats is wat de financiële markten betreft.Econopolis

Dit artikel werd geschreven door Econopolis

op 8 december, 2017