Opluchting op de markten

Na de turbulentie van vorige week haalden de markten deze week opgelucht adem. Hoewel de volatiliteit duidelijk hoger bleef dan wat in 2017 de norm was, klommen de aandelenindices in de belangrijkste regio’s zo’n 3 à 4%. Dat doet de vraag rijzen of de aandelenmarkten zich al volledig aangepast hebben aan het scenario van hogere rente en opnieuw vertrokken zijn voor een volgende fase in de langdurige stijging. Anderzijds was de relatieve rust van de voorbije week misschien weinig meer dan een tijdelijke adempauze, en moet het ergste nog komen. Het spreekt voor zich dat het antwoord op die vraag cruciaal is voor de beleggingsstrategie in de komende weken en maanden.

equity

In deze context werd de voorbije week met meer dan gebruikelijke aandacht uitgekeken naar de publicatie van de Amerikaanse inflatiecijfers voor januari. Die brachten uiteindelijk weinig nieuws met een stabiele totale inflatie op 2,1% en een stabiele kerninflatie (d.w.z. zonder volatiele prijscomponenten zoals voeding en energie) op 1,8%. Toch zijn er meer en meer tekenen dat de inflatie geleidelijk zal toenemen. Hogere grondstoffenprijzen, de zwakkere dollar, toenemende plannen voor prijsverhogingen door ondernemingen en de krapte op de arbeidsmarkt die stilaan druk zet op de lonen zijn allemaal factoren die vandaag al spelen, maar de komende kwartalen nog zwaarder zouden moeten gaan wegen.

us-inflation

De obligatiemarkten pasten zich de jongste maanden aan aan de nieuwe realiteit waarbij de inflatie uiteindelijk toch wat hoger klimt en waarbij er een einde komt aan de periode van onbeperkte hoeveelheden gratis geld ter beschikking gesteld door de centrale banken. Die centrale banken proberen al geruime tijd die ommekeer te communiceren, maar pas nu lijkt de markt die communicatie ernstig te nemen. Meer dan waarschijnlijk is die aanpassing aan de nieuwe realiteit nog niet volledig gebeurd. In de loop van 2018 zullen er meer signalen van toenemende inflatie opduiken, en zullen centrale bankiers verdere stappen zetten naar een strakker monetair beleid. Die combinatie zal de obligatierentes nog wat hoger duwen.

De aandelenmarkten worden ondertussen beïnvloed door tegengestelde krachten. Enerzijds blijven de economische vooruitzichten positief, wat veelbelovend is voor de bedrijfsresultaten. Anderzijds zijn de markten, zeker in de VS, al vooruit gelopen op het economische herstel en werden de aandelenkoersen op z’n minst gedeeltelijk aangedreven door de lage rente en de verwachting van permanente steun van de centrale banken. Het einde van het gratis geld heeft dan ook onvermijdelijk een impact op de markten. Gezien de eerdere spectaculaire stijging van de Amerikaanse aandelenmarkt en de nog altijd dure waardering is het weinig waarschijnlijk dat die impact na één turbulente week al achter de rug ligt.Econopolis

Dit artikel werd geschreven door Econopolis

op 16 februari, 2018