Opmerkelijke signalen uit de obligatiemarkt

Terwijl de economische cijfers zowat overal ter wereld aan het verbeteren zijn en de centrale bankiers voorzichtige stappen zetten om hun extreme monetaire stimulus af te bouwen, lijken de obligatiemarkten zich daar opmerkelijk weinig van aan te trekken. De Amerikaanse rentecurve, het renteverschil tussen obligaties op twee jaar en die op tien jaar, blijft immers verder vervlakken. Die rentecurve was de voorbije 50 jaar met voorsprong de meest betrouwbare voorlopende indicator. Telkens die curve inverteerde (als de 10-jaarsrente onder de 2-jaarsrente zakt), volgde binnen de twee jaar een recessie in de Amerikaanse economie. De rentecurve staat vandaag op z’n laagste niveau sinds 2007.

us-curve

De vlakke rentecurve lijkt vandaag niet meteen een indicatie van economische zwakte. De obligatiemarkt lijkt zich weinig aan te trekken van de ontwikkelingen in de economische activiteit, maar lijkt zich nagenoeg uitsluitend te focussen op de inflatie. De onderliggende inflatie in de VS zakte de voorbije maanden opnieuw. De obligatiemarkt lijkt er van uit te gaan dat de inflatie ook de komende jaren laag zal blijven. Die lage inflatie van de voorbije jaren zomaar extrapoleren naar de toekomst is evenwel geen evidentie. Na een zeer gematigd economisch herstel in de jaren sinds de crisis van 2008-09 lijkt de wereldeconomie eindelijk naar een hogere versnelling te schakelen. Daarnaast zijn de grondstoffenprijzen duidelijk terug aan het oplopen. En ondertussen is de werkloosheid fors teruggevallen. De voorbije 50 jaar lag de werkloosheidsgraad in de VS enkel in 2000 en eind jaren 60 nog lager dan vandaag. Volgens alle klassieke economische verbanden zijn dat omstandigheden die tot een hogere inflatie moeten leiden. Hoewel de timing van die inflatie verstoord is, blijft het tegen die achtergrond nog altijd waarschijnlijker dat de inflatie de komende jaren zal toenemen. Als dat ook effectief gebeurt, dan wordt het huidige denkkader op de obligatiemarkten grondig dooreen geschud en hebben de rentes een duidelijke inhaalbeweging voor de boeg.        Econopolis

Dit artikel werd geschreven door Econopolis

op 9 november, 2017