Een lange termijn visie...

Econopolis ontstond vanuit een unieke visie op onze (financiële) wereld, economie en maatschappij na de “Econoshock”

Econopolis (°2009) zet de woorden van het boek en de tv-serie Econoshock om in daden: vermogensbeheer voor het nieuwe financieel-economische tijdperk.

Met een a-typische aanpak, afgestemd op de nieuwe economische realiteit, gebouwd op heilige basisprincipes als onafhankelijkheid, duurzaamheid en transparantie.
Een team van specialisten vertaalt de Econopolis-principes in een unieke strategie voor uw vermogen, gericht op kapitaalsbehoud en groei via de talrijke opportuniteiten die het nieuwe economische landschap ons biedt.

two-man

Econopolis wil een kwaliteitslabel voor financieel-economisch advies en beleggingen zijn. Onze organisatie is geboren tijdens de financiële crisis. Dit heeft tot gevolg dat we vanop een leeg blad een nieuwe organisatie hebben kunnen opbouwen, die rekening houdt met alles wat er is fout gelopen in de financiële sector. Wij investeren zelf voortdurend in creativiteit, kwaliteit en menselijk talent. Onze financiële partners screenen we ook op hun duurzame kenmerken, ethiek en transparantie.

Vanuit een oprechte bekommernis om de wereld, onze klanten en onze medewerkers screenen we onafgebroken onze eigen ideeën, strategie en beslissingen. We gaan niet blind uit van het eigen grote gelijk, maar bekijken eigen inzichten kritisch. Vanuit diezelfde bekommernis scharen we ons ook achter sociale engagementen. Ethisch en maatschappelijk verantwoord handelen is een fundamenteel onderdeel van onze werkwijze.

Onze strategie is gericht op de lange termijn, voorbij de waan van de dag. We communiceren duidelijk en open over onze strategie en inzichten. En proberen zo een langjarige relatie op te bouwen met onze klanten. Dat is de beste garantie op succes en tevredenheid.

Ons beheer stoelt op een aantal bouwstenen en principes, die volgens ons het verschil maken:

Eenvoud & eerlijkheid

Wij leggen een focus op eenvoud, transparantie en de lange termijn, in nauwe dialoog met de klant.

Op maat

Iedere klant is anders, iedere opdracht is anders. Een standaardaanpak bestaat niet bij Econopolis. Maatwerk is onze stijl.

Ethisch & duurzaam

Vanuit een echte bekommernis om de wereld, onze klanten en onze medewerkers kijken wij altijd kritisch naar onze ideeën en beslissingen.

Trouw aan onze 10 basis principes

Kapitaalbehoud, Veiligheid, Eenvoud, Transparantie, Reputatie, Traag geld, Vertrouwen, Discretie, Rentmeesterschap & Professionalisme

... ondersteund door een team van experten

Geert Noels

Geert Noels / Founder & Partner - Chief Economist

Gregory Christians

Gregory Christians / Director

Valérie Coene

Valérie Coene / Management Assistant

Michaël De Man

Michaël De Man / Fixed Income Strategist

Lise Devloo

Lise Devloo / Legal & Regulatory Advisor

Kristof Eggermont

Kristof Eggermont / Business Analyst

Thierry François

Thierry François / Partner

Maxim Gilis

Maxim Gilis / Senior Fund Management & Fixed Income Analyst

Matthieu Jacobs

Matthieu Jacobs / Operations & Technology Officer

Fred Janssens

Fred Janssens / Compliance Officer

Jeroen Kerstens

Jeroen Kerstens / Wealth Manager

Marc Langeveld

Marc Langeveld / Senior Fund Manager & Director Econopolis The Netherlands

Bob Leysen

Bob Leysen / Relationship & Wealth Manager

Liesbet Loos

Liesbet Loos / Accounting & Reporting Manager

Filip Palmans

Filip Palmans / Director Wealth Management

Cedric Stichelbaut

Cedric Stichelbaut / Portfolio Analyst

Bernard Thant

Bernard Thant / Equity Analyst

Marine Van Reeth

Marine Van Reeth / Office Manager

Marijn van Zundert

Marijn van Zundert / Senior Wealth Manager

Gino Delaere

Gino Delaere / Senior Emerging Markets Consultant

Leona Tan

Leona Tan / Equity Analyst

Jacqueline Floch

Jacqueline Floch / Wealth Manager

Timothy Verhoest

Timothy Verhoest / Legal Counsel & Consultant

... die geloven in open & transparante communicatie

Econopolis is een glazen huis. Een bedrijf dat steevast gelooft in open en transparante communicatie over onze meningen en strategie.

We delen onze onafhankelijke visie op de economie, de financiële wereld en de maatschappij via traditionele en nieuwe mediakanalen. We leggen onze investeringsstrategie uit aan onze klanten op een zeer verstaanbare en toegankelijke wijze, zodat deze in detail begrijpen wat we doen en waarom.

En we organiseren seminaries voor de Econopolis community met de meest gerenommeerde economische opiniemakers ter wereld. Economisten met een duidelijke visie, een stevig onderbouwde mening en een opinie over wat er gebeurt in de wereld. Opinieleiders die door de dikke mist van de dagelijkse activiteiten heen kijken. En focussen op wat echt speelt: het globale overzicht of ‘the bigger picture’.

De voorbije jaren hadden we het genoegen om gerenommeerde economen en visionaire sprekers zoals Jeremy Rifkin, Nassim Taleb, Nouriel Roubini, John Mauldin, James Robinson, Pierre Lagrange, Brad Templeton en vele anderen te verwelkomen.

We geloven in de kunst van transparante communicatie: het prikkelen van de publieke opinie en het in vraag stellen van de algemeen aanvaarde waarheden. Via de confrontatie van meningen en argumenten gebaseerd op feiten, bouwen we een lange termijn strategie en investeringsbeleid met als doel het bewaken van uw activa en die te helpen aangroeien in een uitdagende financiële omgeving.

... ism betrouwbare economische partners & enkele zakenpartners