Econopolis Patrimonial Emerging

Econopolis Patrimonial Emerging is een emerging markets-fonds dat gericht is op de Econoshock- thema’s en dat belegt in de economieën van de toekomst.

Screen Shot 2015-11-25 at 17.45.45

 

Op basis van informatie uit eerste hand houden we via het Econopolis-kantoor in Singapore een vinger aan de pols in het financiële centrum van Azië. Dit laat ons toe om op basis van betrouwbare informatie flexibel in te spelen op de vele beleggingsopportuniteiten die de groeilanden te bieden hebben.

Waarom groeilanden?

Hogere groei, minder schulden

Over tien jaar ziet de wereld er helemaal anders uit. De groeilanden zullen daar voor een groot deel verantwoordelijk voor zijn. Vandaag zorgen zij reeds voor het grootste deel van de groei van de wereldeconomie, en we verwachten dat dit overwicht in de toekomst alleen maar zal toenemen. Hoge groei geeft zuurstof aan landen, bedrijven en de plaatselijke samenleving. Tegelijkertijd zijn de schulden in de groeilanden structureel lager dan in het Westen.

Demografisch dividend

Diverse groeilanden zoals India, Indonesië of de Filippijnen kennen, in schril contrast met vele Westerse landen, een zeer jonge en goed opgeleide bevolking. In combinatie met een opkomende middenklasse en de toenemende verstedelijking in de regio is dit een gedroomde cocktail voor de lange termijnbelegger.

Talrijke katalysatoren

Groeilanden die structurele hervormingen doorvoeren, zullen de belegger niet teleurstellen. Landen die niet evolueren en hervormen, zijn veeleer te mijden. Verkiezingen spelen hierbij in tal van landen de rol van katalysator. De verkiezing van hervormingsgezinde leiders kan het fundament leggen voor een duurzaam hogere groei, waarop beleggers op tal van manieren kunnen inspelen.

Structurele lange termijnvraag

Groeilanden leveren vandaag al een grote economische bijdrage tot de wereldeconomie en hun bijdrage zal de komende jaren blijven toenemen. Het belang van groeilanden op de financiële markten loopt echter een decennium achter op hun economisch belang. Dit zal zich in de komende jaren vertalen in een structureel toenemende vraag naar aandelen en obligaties uit groeilanden.

Breed opportuniteiten-palet

Groeilanden bieden beleggingskansen die u nergens anders ter wereld aantreft. Bepaalde landen in Afrika, Latijns-Amerika en Azië die een zeer hoge groei kennen, maar vandaag nog als ‘frontier’-markten betiteld worden, kunnen morgen naar de groeilanden-klas doorstromen.


Waarom Patrimonial Emerging?

Lokale expertise

Vanuit ons Econopolis-kantoor in Singapore staan onze analisten en beheerders in direct contact met Aziatische bedrijven. Informatie uit eerste hand is van cruciaal belang om op deze markten in staat te zijn het kaf van het koren te scheiden. Deze vinger aan de pols laat ons toe in te spelen op opportuniteiten die we zelf ontdekken, in plaats van afhankelijk te zijn van informatie van derden.

Transparantie

We maken geen gebruik van afgeleide instrumenten of complexe constructies met derivaten, doen niet aan expliciete hedging en passen ook geen short selling toe. What you see is what you get. Onze kostenstructuur is laag en transparant: geen instapkosten, geen uitstapkosten, geen prestatievergoeding.

Volledige flexibiliteit en actief beheer

Het fonds kan op een dynamische manier tussen 0% en 100% beleggen in zowel aandelen als obligaties. Op deze manier kunnen we steeds actief gebruik maken van mooie kansen die zich in deze markten voordoen. Dit geldt ook voor de keuze van de landen, regio’s, sectoren, obligatie-looptijden, ratings en munten waarin we beleggen.

Screen Shot 2016-04-28 at 13.22.43

Duurzaamheid

Econopolis heeft een samenwerkingsakkoord met Sustainalytics, de wereldleider in onderzoek naar duurzaamheid van ondernemingen. Hierbij belichten ze de milieu-impact, het sociaal beleid en het deugdelijk bestuur. We nemen de duurzaamheidsscore van bedrijven mee in ons beslissingsproces.

Gedisciplineerd beslissingsproces

Ons investeringsproces vereist onder meer een uitgebreide financiële analyse die ons de nodige discipline aan de dag doet leggen op het vlak van waarderingen. We lopen niet mee met de markten en passen voor investeringen die niet aan onze waarderingsvereisten voldoen. We houden ons eveneens afzijdig wanneer we twijfels hebben over de corporate governance van een bedrijf. Bovendien zorgt onze middellange termijn investeringshorizon ervoor dat het aantal transacties in het fonds relatief laag blijft.

Geen benchmark

Blindelings een index volgen, maakt geen deel uit van onze investeringsfilosofie. We beleggen niet in landen, sectoren of bedrijven omdat ze deel uitmaken van een index, maar we investeren uitsluitend in onze eigen overtuigingen.

Kenmerken en vergoeding

 • Naam: Econopolis Patrimonial Emerging
 • Type: Luxemburgse SICAV
 • Kapitalisatie (ISIN: LU0889926282) en distributie (ISIN: LU0889944772)
 • Lanceerdatum: 19/02/2013
 • Beheersvergoeding I-klasse: 0,8%
 • Geen instapkosten, geen uitstapkosten
 • Geen prestatievergoeding

I-klasse voorbehouden voor institutionele investeerders

Snapshot

 • Het fonds belegt op de middellange tot lange termijn in aandelen en obligaties van bedrijven in opkomende markten die we via ons kantoor in Singapore lokaal opvolgen.
 • De flexibiliteit is maximaal: de allocatie naar aandelen en obligaties varieert tussen 0% en 100%.
 • De samenstelling van het fonds is gebaseerd op sterke overtuigingen en gefundeerde inzichten, verworven door onder meer intensief onderzoek op het terrein.
 • De focus ligt op specifieke thema’s, landen en bedrijven, zorgvuldig uitgekozen vanuit een onafhankelijke visie.
 • Er worden geen onduidelijke of complexe prestatievergoedingen aangerekend.

 

Sluiten