Econopolis Patrimonial Sustainable

Maatschappelijk verantwoord beleggen (“SRI”) via een gemengd fonds

Screen Shot 2015-11-25 at 17.39.16

Econopolis Patrimonial Sustaianable is een gemengd fonds dat belegt in aandelen en obligaties van landen en bedrijven die aan onze strenge SRI-criteria voldoen.

Een dubbele doelstelling staat voorop: inspelen op duurzame opportuniteiten die het nieuwe economische landschap biedt en tegelijk de geïnvesteerde bedragen beschermen tegen financiële stormen en volatiliteit van de markten.

 

Beleggingsstrategie Screen Shot 2016-03-23 at 14.26.31

Ons investeringsproces vereist een uitgebreide financiële analyse met veel discipline op het vlak van waarderingen. We lopen niet blind en gedwee mee met de markten, en passen voor investeringen die niet aan onze waarderingsvereisten voldoen.

Macro-economische analyse & marktinzichten

Ons team van economen volgt de wereldwijde macro-economische ontwikkelingen nauwgezet op en brengt de opportuniteiten en uitdagingen in kaart. Onze analisten vertalen de economische verwachtingen op bedrijfsniveau en lichten individuele bedrijven door. Zo komen we tot een globaal beeld van de economische cyclus waarin we ons bevinden, waar we naar toe gaan in de economische cyclus en een inschatting van de situatie op de financiële markten.

Vertaling naar activa allocatie

Het Asset Allocatie Comité  bepaalt de activa allocatie van het fonds. Hun beslissingsproces wordt aangestuurd door de investeringsklok waar het economische momentum, waarderingen, tactische indicatoren en monetaire omgeving een belangrijke rol spelen.

Maatschappelijk Verantwoord Beleggen

Maatschappelijk verantwoord beleggen legt de nadruk op 3 pijlers: de milieu-impact, het sociaal beleid en het deugdelijk bestuur. Bedrijven die rekening houden met de impact van hun activiteiten op de mens en zijn omgeving, zijn beter gewapend voor toekomstige uitdagingen. Op basis van gegevens verzameld door SRI-specialist Sustainalytics, selecteren we enkel die landen en bedrijven die aan onze strenge minimum criteria voldoen. Tevens volgen we de uitsluitingslijst van de Ethische Adviesraad van het Noors Pensioenfonds.

Selectie activa

Bij de selectie van activa onderzoeken we drie belangrijke criteria: de kwaliteit, de waardering en de scenario analyse van het aandeel of de obligatie in kwestie. Als het instrument voldoet aan deze drie criteria, zal opname in het fonds volgen.


Waarom Patrimonial Sustainable?

Wereldwijd

Econopolis Patrimonial Sustainable kan zonder beperking in wereldwijd gespreide aandelen en obligaties beleggen. We hanteren in de selectie geen geografische restrictie en spelen zo in op wereldwijde groeimogelijkheden. Ook beleggingen die refereren naar opkomende economieën krijgen hun plaats in de portefeuille. Wel verkiezen we dit binnen dit fonds te doen via Westerse bedrijven die in de groeilanden een belangrijk deel van hun activiteit en omzet realiseren. We nemen enkel lokale waarden op indien ze voldoende schaalgrootte en liquiditeit hebben.

Duurzaamheid

Econopolis heeft een samenwerkingsakkoord met Sustainalytics, de wereldleider in onderzoek naar duurzaamheid van ondernemingen. Hierbij belichten ze de milieu-impact, het sociaal beleid en het deugdelijk bestuur. Enkel landen en bedrijven met een hoge duurzaamheidsscore komen in aanmerking voor opname in het fonds.

Screen Shot 2016-03-23 at 14.32.14

Team van specialisten

De beheerders vormen een gespecialiseerd team dat kan terugblikken op een ruime en brede ervaring. Binnen het team staan interactie en overleg centraal. We hanteren een lange termijn perspectief en streven naar een gestage groei van de inventariswaarde zonder het risico op een daling uit het oog te verliezen.

Gedisciplineerd beslissingsproces

Ons investeringsproces vereist een uitgebreide financiële analyse met veel discipline op het vlak van waarderingen. We lopen niet blind en gedwee mee met de markten, en passen voor investeringen die niet aan onze waarderingsvereisten voldoen. We houden ons eveneens afzijdig wanneer we twijfels hebben over het deugdelijk bestuur van een bedrijf. Bovendien zorgt onze voldoende lange termijn investeringshorizon ervoor dat het aantal transacties in het fonds relatief laag blijft.

Geen benchmark

Blindelings een index volgen, maakt geen deel uit van onze investeringsfilosofie. We beleggen niet in landen, sectoren of bedrijven omdat ze deel uitmaken van een index, maar we investeren uitsluitend in onze eigen overtuigingen.

Kenmerken en vergoeding

 • Naam: Econopolis Patrimonial Sustainable
 • Type: Luxemburgse SICAV
 • Kapitalisatie (ISIN: LU0889925391) en distributie (ISIN: LU0889925474)
 • Lanceerdatum: 19/02/2013
 • Beheersvergoeding I-klasse: 0,6%
 • Geen instapkosten, geen uitstapkosten
 • Geen prestatievergoeding

I-klasse voorbehouden voor institutionele investeerders

Snapshot

 • Het fonds belegt op de middellange tot lange termijn in duurzame aandelen en obligaties.
 • Flexibiliteit: de allocatie naar aandelen en obligaties varieert tussen 0% en 50%.
 • De samenstelling van het fonds is gebaseerd op sterke overtuigingen en gefundeerde inzichten, verworven door onder meer intensief onderzoek op het terrein.
 • De focus ligt op specifieke thema’s, landen en bedrijven, zorgvuldig uitgekozen vanuit een onafhankelijke visie.
 • Er worden geen onduidelijke of complexe prestatievergoedingen aangerekend.

Sluiten