Wat we doen

Multi-Family office

Het unieke van de multi-family office-aanpak van Econopolis ligt in de expertise die we op het vlak van verschillende activa-klassen en vermogensactiviteiten opbouwden, de vertrouwensrelatie met verschillende vooraanstaande families, de multi-dimensionele projecten waarin we hen kunnen bijstaan, en de unieke manier waarop we er in slagen de verschillende generaties bij het vermogen te betrekken.

Het beheren en adviseren van familiale vermogens en activa vergt hetzelfde zorgzame management als dat van een familiebedrijf. Net zoals het doel van een familie is om de continuïteit en groei van de familiale onderneming te verzekeren voor de lange termijn, is het de bedoeling het familiaal vermogen te doen groeien, en intact en met meerwaarde aan de volgende generate over te dragen. Daarvoor zijn dezelfde management- en organisatorische kwaliteiten, creativiteit, ondernemerschap en monitoring nodig als bij het beheer van het familiebedrijf.

Econopolis biedt een globale en multi-disciplinaire aanpak van asset allocatie, macro-economische inzichten en convicties over de trends voor de komende jaren in de economie en de maatschappij, beheer van roerende waarden, vastgoedadvies, en begeleiding bij en voorstellen van private investeringen. Om tegemoet te komen aan de verwachtingen van de families op het vlak van vermogensbegeleiding, groei, monitoring en rapportering van de activa, analyseren we vooraf gedetailleerd de waarden, overtuigingen en visies van de familie. Die gieten we desgewenst samen met de familie in een charter.

De Econopolis-aanpak heeft verschillende voordelen voor families: we bieden een totaal onafhankelijk advies aangezien we geen belangen of voordelen hebben bij de oplossingen die we aanreiken. We brengen de beste onafhankelijke specialisten samen op verschillende deelterreinen om te helpen bij de zorg voor het vermogen. En we bieden een efficiënte rapportering en overzicht van het gehele vermogen, en werken tegen een faire en zeer transparante vergoeding.