Wat we doen

Onze fondsen

Bij het beheer van de fondsen blijven we trouw aan onze principes en onze waarden.

Door ons beperkt aanbod kan ons gespecialiseerd beleggingsteam zich volledig toeleggen op het fondsenbeheer. Net als in het discretionair vermogensbeheer gaan we in onze fondsen respectvol om met het bijeengebrachte vermogen dat we mogen beheren: voorzichtig, vooruitziend en bezorgd.

Onze fondsen zijn anders. Geheel trouw aan onze strategie, principes en de inzichten van het boek Econoshock. Onze fondsen streven naar continue vermogensgroei voor onze klanten, zonder onze zorg voor kapitaalbehoud uit het oog te verliezen. We kijken niet naar de evolutie van vaak arbitraire ‘benchmarks’ die weinig relevant zijn voor uw dagelijks leven en de echte risico’s die voor u tellen. Op die manier stellen we de toekomst veilig en kunnen we volop investeren in de beleggingsopportuniteiten die het nieuwe economische landschap biedt.

Econopolis beheert momenteel 5 huisfondsen: Patrimonial Sustainable, Patrimonial Emerging, Global Equity, Total Return en Emerging Government Bonds.

Deze fondsen stellen ons in staat kleinere vermogens te beheren volgens de Econopolis-filosofie en -strategie en om in specifieke markten voldoende diversificatie te garanderen. Alle fondsen beleggen volgens de principes van het huis: met een perspectief op de lange termijn, de nadruk op een defensieve beleggingsstijl, niet gebenchmarkt, transparant, enz.

Voor meer informatie over beleggen in fondsen kan u terecht op www.wikifin.be, een website van de Belgische financiële toezichthouder waar u handige en betrouwbare informatie over financiële producten terugvindt.

Econopolis Patrimonial Sustainable

Econopolis Patrimonial Sustainable is een gemengd fonds dat belegt in aandelen en obligaties van landen die aan onze strenge SRI-criteria voldoen.
Het fonds staat voorlopig enkel open voor distributie in Luxemburg en voor institutionele investeerders.

Lees meer

Econopolis Patrimonial Emerging

Econopolis Patrimonial Emerging is een emerging markets-fonds dat gericht is op de Econoshock- thema’s en dat belegt in de economieën van de toekomst.
Het fonds staat voorlopig enkel open voor distributie in Luxemburg en voor institutionele investeerders.

Lees meer

Econopolis Total Return Fund

Econopolis Total Return Fund (ETRF) is een flexibel gemengd fonds dat belegt op basis van een Total Return-benadering waar kapitaalbehoud & stabiele vermogensgroei centraal staan.
Het fonds staat voorlopig enkel open voor distributie in Luxemburg en voor institutionele investeerders.

Lees meer

Econopolis Global Equity

Econopolis Global Equity is een puur aandelenfonds dat wereldwijd belegt in aandelen en dit zonder geografische beperking. We focussen vooral op ontwikkelde markten (Europa, Noord-Amerika en Japan). Bij de aandelenkeuze vormen onze Econoshock-thema’s een belangrijke leidraad.
Het fonds staat voorlopig enkel open voor distributie in Luxemburg en voor institutionele investeerders.

Lees meer

Econopolis Emerging Government Bonds

Econopolis Emerging Government is een beleggingsfonds dat zich volledig toelegt op het investeren in overheidsobligaties van opkomende landen. Het is vandaag moeilijk geworden om nog in algemene termen over opkomende landen te spreken zonder selectief te zijn. De onderlinge verschillen tussen de groeilanden zijn immers groot. Daarom lanceert Econopolis een actief beheerd fonds dat duidelijke keuzes maakt in welke landen wel en welke landen niet belegd wordt.
Het fonds staat voorlopig enkel open voor distributie in Luxemburg en voor institutionele investeerders.

Lees meer

Crelan Fund

Naast 5 huisfondsen, beheert Econopolis de 4-retail fondsen voor onze partner Crelan, trouw aan de Econopolis-principes en het DNA van ons huis.
Lees meer over het Crelan Fund

Sluiten