Wat we doen

Vermogensbeheer

We behoeden uw familiale activa voor huidige en toekomstige schokken en bestendigen het vermogen door in te spelen op toekomstgerichte opportuniteiten.

In nauw overleg met u maken wij uw vermogen klaar voor de volgende generaties en zorgen we ervoor dat u maximaal inspeelt op de nieuwe realiteit van de komende decennia.

We zijn uw gids die u wil leiden door de financieel-economische doolhof, en behoeden voor de praktijken die in de afgelopen jaren hebben geleid tot ontsporingen en grote verliezen.
Vastgoed, kunst, participaties, ondernemingsactiviteiten en beleggingen buiten de beurs: Econopolis adviseert families over het beheer van hun volledige vermogen.

Voor het beheer baseren we ons op de inzichten beschreven in de bestseller Econoshock. En omdat wij totaal onafhankelijk zijn, kunnen wij voluit gaan voor beleggingen die aan onze kwaliteitscriteria beantwoorden en het belang van de klant dienen.