Toenemende schulden van de Belgische gezinnen

screen-shot-2017-11-24-at-10-35-59De Nationale Bank (NBB) waarschuwde recent voor de ontwikkelingen op de hypotheekmarkt, en pleitte voor een strengere kredietverlening. De betrokken minister reageerde met het cliché dat de aankoop van een woning voor iedereen haalbaar moet zijn. Zo’n mentaliteit is evenwel een rechte weg naar overdrijving in de huizenmarkt, met vervolgens een onvermijdelijke correctie. Grosso modo zijn de Belgische vastgoed- en hypotheekmarkt vandaag vrij gezond, maar er zijn tendenzen aan de gang die best niet te lang aangehouden worden.

Brede modellen van de Belgische huizenmarkt wijzen op een beperkte gemiddelde overwaardering van minder dan 10%. Dat is geen enkel probleem. Wel is het zo dat de belangrijkste motor achter de stijging van de huizenprijzen in de voorbije decennia, de dalende rente, stilgevallen is. Ook al is het risico op een forse rentestijging die de huizenmarkt onderuit haalt beperkt, ziet het er naar uit dat verdere prijsstijgingen voor de totale vastgoedmarkt de komende jaren moeilijk worden. Mocht die prijsstijging toch doorzetten (zonder rentedaling of forse inkomensgroei), dan zal er allicht wel sprake zijn van een toenemende overdrijving.

Ook de hypotheekmarkt ziet er vandaag nog vrij gezond uit, maar toch branden er enkele waarschuwingslampjes. De totale schuldenlast van de Belgische gezinnen nam de voorbije 15 jaar fors toe. Die toename werd gevoed door de dalende rente, en hoeft op zich niet problematisch te zijn. Gemiddeld blijft de markt gezond, maar er zijn zeker fragiele segmenten in de hypotheekmarkt. In elk geval moet de recente schulddynamiek niet al te ver doorgetrokken worden. Tegen die achtergrond is het pleidooi van de NBB voor wat meer voorzichtigheid in de kredietverlening geen overbodige luxe om toekomstige risico’s in de vastgoed- en hypotheekmarkt te beperken.Econopolis

Dit artikel werd geschreven door Econopolis

op 24 november, 2017