Turbulentie op de aandelenmarkten

De aandelenmarkten kregen de voorbije week rake klappen. In de VS viel de S&P500 meer dan 10% terug, met op maandag en donderdag verliezen van zo’n 4%. In Europa en de groeilanden zakten de brede aandelenindices zo’n 7%. Dit soort correctie valt vooral op omdat het al zo lang geleden is dat we die nog gezien hebben op de markten. De sterke correctie volgt op een periode van overdrijving, zeker in de VS, waarbij de aandelenmarkt sinds de verkiezing van Trump quasi-ononderbroken doorsteeg zonder noemenswaardige correctie. In normale marktomstandigheden zijn dit soort schommelingen op de aandelenmarkten eigenlijk niet zo ongebruikelijk.

equity

De huidige correctie op de aandelenmarkt lijkt vooral te wijten aan het toenemende besef dat de lange periode van gratis geld op z’n laatste benen loopt. De sterke economische groei lijkt stilaan toch een impact te hebben op de inflatie. De grondstoffenprijzen zitten al een tijdje in de lift en er duiken signalen op dat de loongroei eindelijk wat begint te versnellen. Tegen die achtergrond zijn de centrale bankiers al een tijdje stappen aan het zetten om het monetaire beleid te normaliseren, via concrete renteverhogingen (o.a. in de VS, het VK en Canada) of via de bijsturing van hun communicatie (o.a. in de Eurozone). Het is duidelijk dat de periode van massaal geld bijdrukken achter de rug ligt. Tot voor kort trokken de financiële markten zich daar opmerkelijk genoeg niets van aan. Maar daar is nu verandering in aan het komen.

us-ir

De obligatierentes klommen de jongste weken duidelijk hoger, en dat heeft ook implicaties voor de aandelenmarkten. Bedrijven moeten immers rekening gaan houden met hogere rentes en sterkere loongroei. En bovendien kunnen de markten niet onbeperkt blijven rekenen op de massale hoeveelheden extra geld die de centrale banken in het financiële systeem pompen. Dat besef zorgt voor een bijstelling van de verwachtingen op de aandelenmarkten. In combinatie met de sterke automatisering van de handel op de beurzen waarbij passieve instrumenten (ETF’s) en High Frequency Trading een dominant deel van de totale handelsvolumes uitmaken, is dit een recept voor scherpe marktbewegingen en volatiliteit.

Na de forse stijging van de voorbije maanden waren de aandelenmarkten rijp voor een correctie. Het is evenwel heel moeilijk in te schatten hoe ver die correctie kan doorgaan. De onderliggende economische situatie blijft positief: de groei van de wereldeconomie trekt aan en de vooruitzichten voor de bedrijfswinsten zijn veelbelovend. De aandelenmarkten, zeker in de VS, waren evenwel al een tijdje (te) ver voorgelopen op die economische situatie. Er is een scenario mogelijk waarbij de marktcorrectie de voorbode is van een economische ommekeer naar een nieuwe recessie, maar dat lijkt voorlopig weinig waarschijnlijk. De recentste indicaties over de economie blijven ondersteunend.

Gevolgen voor de beleggingsstrategie

Bij de combinatie van stijgende rentes en dalende aandelenmarkten is er weinig plaats om te schuilen op de financiële markten. Tegen deze achtergrond focussen wij op de bescherming van de portefeuilles tegen de negatieve scenario’s, en opteren wij voor een defensieve strategie. In het obligatieluik beperkten we de gevoeligheid voor de stijgende rentes door in te zetten op heel korte looptijden. In het aandelenluik waren we al een tijdje afgestapt van Amerikaanse aandelen, en bouwden we onze totale aandelenpositie begin deze week verder af. We houden grote cashposities aan om de effecten van stijgende rentes en dalende aandelenmarkten zo veel mogelijk te beperken.

Het gaat goed met de wereldeconomie, maar de markten waren daar te veel op vooruit gelopen en hielden te weinig rekening met de mogelijkheid van een stijgende rente en een ommekeer in het monetaire beleid. Nu daar verandering in komt, zorgt dat voor volatiliteit op de markten. Tegen die achtergrond gaan wij tijdelijk aan de zijlijn staan. De correctie brengt ongetwijfeld mogelijkheden om kwaliteitsvolle ondernemingen aan een interessantere prijs in te kopen, alsook om terug obligaties met interessante renteniveaus op te pikken. Daarvoor lijkt het vandaag nog te vroeg. We kijken uit naar nieuwe opportuniteiten, maar leggen zeker op korte termijn de klemtoon vooral op bescherming tegen de negatieve scenario’s.Econopolis

Dit artikel werd geschreven door Econopolis

op 9 februari, 2018