Vestas: in het oog van de storm

vestasIn de voorbije week kreeg het aandeel van de Deense windturbinefabrikant Vestas twee klappen te verwerken. De eerste klap kwam er door plannen voor een verlaging van de subsidies voor hernieuwbare energie. De waarschuwing voor een lagere winst voor het volledige jaar zorgde voor een tweede klap. Beleggers haten onzekerheid en duwden het aandeel in de afgelopen week daarom een kwart lager.

Republikeinen proberen te morrelen aan subsidies voor groene energie

Vorige vrijdag verloor het aandeel Vestas een slordige 9% nadat bekend raakte dat de Republikeinse belastingshervormingsplannen voorzien in een verlaging van de ‘Production Tax Credits’ (PTC’s, subsidies in de vorm van een belastingkorting). Daarnaast zou er ook gesleuteld worden aan de spelregels zoals de startdatum voor projecten die in aanmerking komen voor PTC’s en de inflatiecorrecties die gehanteerd worden. Hoewel het lang niet zeker is dat de voorgestelde wijzigingen in de subsidiëring van windenergie goedgekeurd raken in de Amerikaanse senaat, namen beleggers het zekere voor het onzekere en duwden de koers lager.

De mogelijke verlaging van de Production Tax Cuts zou een belangrijke tegenslag zijn. De vooruitzichten voor de VS-markt voor de komende paar jaar zagen er net erg rooskleurig uit. Bovendien kwam de verwachte groei in de VS erg welgelegen, omdat de Duitse markt voor een (sterke) afkoeling staat. De Duitse markt kende enkele zeer sterke jaren nadat de Duitse overheid eind 2010 voor een ‘Energiewende’ (uitfaseren van alle kernenergie tegen 2022, focus op reductie van broeikasgassen en hernieuwbare energie) koos.

Voor Vestas is de Amerikaanse markt cruciaal. Vorig jaar haalde het bedrijf bijna de helft van zijn omzet op het Amerikaanse continent. De Amerikaanse markt is bijna een duopolie, want Vestas en General Electric hadden er vorig jaar een marktaandeel van elk meer dan 40%.

Winstalarm ondermijnt beleggersvertrouwen

vestGisteren kreeg het aandeel een nieuwe klap te verwerken. De omzet kwam met een daling van 6% iets onder de analistenverwachtingen uit. Het orderboekje verraste in positieve zin. De operationele winst (-18%) nam daarentegen een veel forsere duik dan verwacht. De directie weet de winstdaling aan hevige concurrentie en prijsdruk. Daarnaast liet ze weten dat de winstmarge over het volledige jaar op 12-13% zal uitkomen in plaats van de eerdere verwachting van 12-14%. De vrije kasstroom zou tussen 450 en 900 miljoen euro uitkomen, tegenover een eerdere inschatting van minstens 700 miljoen euro.

De moeilijkere marktomgeving is geen complete verrassing. In veel landen is een transitie bezig van een systeem waarbij uitbaters van windmolenparken een vaste vergoeding per geproduceerde megawatt ontvangen, naar een veilingsysteem. Dit zorgt voor turbulentie op de markt. Eerder dit jaar ging de koers van windturbineproducent Siemens Gamesa al onderuit op zwakke cijfers. Voor beleggers die in de voorbije paar jaar investeerden in Vestas is margedruk echter vrij nieuw. Het bedrijf legde in de afgelopen jaren immers een sterke discipline aan de dag legde op dit vlak. Dit verklaart mee waarom de koersdaling van de voorbije week zo scherp was.

Windenergie en Vestas zijn blijvers

Windenergie blijft een van de meest beloftevolle hernieuwbare energiebronnen. Dankzij technologische ontwikkelingen wordt windenergie steeds competitiever tegenover fossiele energiebronnen. Bij de productie van windenergie komt bovendien geen CO2 of gevaarlijk afval vrij en is geen water vereist.

Binnen de sector blijft Vestas een van de best gepositioneerde bedrijven dankzij zijn ijzersterke balans, technologische know-how en competitief productengamma. De afhankelijkheid van turbineverkopen neemt langzaam af. Momenteel haalt het bedrijf al 18% van zijn omzet uit onderhoudscontracten. Het aandeel Vestas lijkt goedkoop, maar fundamenteel koersherstel is pas mogelijk wanneer duidelijk wordt dat de markt en de winstmarges van Vestas stabiliseren.Dit artikel werd geschreven door Bernard Thant

op 10 november, 2017

Bernard Thant studeerde af als Licentiaat Handelswetenschappen aan EHSAL (nu Hogeschool-Universiteit Brussel). Daarna volgde hij nog een bijkomend jaar Financieel Beleid en Beleggingsleer aan dezelfde instelling. Na zijn studies ging hij aan de slag bij Société Générale Private Banking België (voorheen Bank De Maertelaere). Daar werkte hij het grootste deel van zijn carrière als financieel analist. Hij was ook enkele jaren actief als beheerder van aandelenportefeuilles bij dezelfde instelling. Bernard trad in dienst bij Econopolis Wealth Management in september 2014 als equity analyst.