Vrolijke markten

De financiële markten hebben er een sterk jaar opzitten. In 2017 lieten de obligatiemarkten fraaie rendementen optekenen, terwijl de aandelenmarkten, vooral buiten Europa, vlot hoger klommen. De brede aandelenindices in de VS en Japan gingen bijna 20% hoger, in de groelanden was dat een kleine 30% (door de versteviging van de euro vielen die rendementen teruggerekend voor Europese beleggers wel gevoelig lager uit). Daarnaast was de volatiliteit op de markten opmerkelijk laag. De Vix-indicator van de volatiliteit op de Amerikaanse aandelenmarkt flirtte doorheen het jaar met historische dieptepunten.

2018 is alvast met hetzelfde elan ingezet. De aandelenmarkten blijven vlot doorstijgen, en de volatiliteit blijft historisch laag. Daarbij zijn er twee belangrijke kanttekeningen te maken. De Europese aandelenmarkt bleef vorig jaar ver achterop. De brede Europese index klom bijna 8%, maar die stijging werd in de eerste maanden van het jaar gerealiseerd. De Europese markt eindigde het jaar op het niveau dat ze eind april al bereikt had. De spectaculaire verbetering van het economische klimaat vanaf de lente werd dus niet weerspiegeld in de Europese aandelenmarkten. In die zin lijkt er ruimte voor een duidelijke inhaalbeweging van de Europese markt.

europe

Een tweede kanttekening is dat periodes van lage volatiliteit niet blijven duren. Meer nog, in het verleden bleken periodes van lage volatiliteit steevast een voedingsbodem voor overdreven (zelf)vertrouwen en laksheid in de financiële markten, waarbij partijen te veel risico’s gingen nemen. Dat mondde vervolgens uit in een financiële crisis. Met de huidige periode van lage volatiliteit zal het allicht niet anders zijn. De timing van de uiteindelijke ommekeer valt evenwel niet te voorspellen. Zowat alle voorspellers zijn vandaag optimistisch voor 2018, maar de meesten gaan er van uit dat 2019 minder wordt. En ondertussen wijst de rentecurve, één van de meest voorlopende indicatoren voor de Amerikaanse economie, al op een nakende groeivertraging.

vix

Vandaag lijkt er geen vuiltje aan de lucht, wat resulteert in een optimistische sfeer op de financiële markten. Het is weinig waarschijnlijk dat dat doorheen heel 2018 zo zal blijven.Econopolis

Dit artikel werd geschreven door Econopolis

op 5 januari, 2018