Windenergie heeft de wind in de zeilen.

In de voorbije paar weken ontmoetten we verantwoordelijken van Vestas en Nordex, twee belangrijke producenten van windturbines. Deze gesprekken sterkten ons vertrouwen in het verdere potentieel van windenergie.

Turbulente periode achter de rug

In de voorbije 2-3 jaar onderging de markt voor windenergie een kleine revolutie. Bijna alle landen schakelden over van een systeem van gegarandeerde prijzen per eenheid opgewekte energie (‘feed-in tariffs’) naar een systeem waarbij concessies voor windmolenparken geveild worden. Dit wakkerde niet alleen de concurrentie onder de uitbaters van windmolenparken aan, maar zorgde ook voor hevigere competitie op de markt voor windturbines. Daarnaast kenden enkele markten – waaronder de Duitse – een tijdelijke terugval na enkele sterke jaren. Deze factoren resulteerden in druk op de prijzen voor windturbines in 2017/2018. Het positieve effect was evenwel dat dit windenergie nog competitiever maakte tegenover andere energiebronnen en zo de vraag naar windenergie stimuleerde.

Elektriciteitsverbruik zit structureel in de lift

Financieel informatiebedrijf Bloomberg verwacht dat het globale elektriciteitsverbruik met circa 44% zal groeien in de periode 2017-2035. De stijgende vraag naar elektriciteit komt vooral uit opkomende economieën, waar de groeiende middenklasse zich steeds meer comfort (lees: elektrische toestellen) kan permitteren. Daarnaast raken steeds meer consumentengoederen geëlektrificeerd (bv. auto’s) en stijgt het aantal koelinstallaties (airco’s).

Nieuwe investeringen in elektriciteitsgeneratie zullen hoofdzakelijk naar wind- en zonne-energie installaties gaan en in mindere mate naar gascentrales en hydro-installaties. Kolencentrales en andere fossiele brandstoffen zullen daarentegen aan belang inboeten. Naast de kostprijs – windenergie is het goedkoopst –, speelt ook de milieu-impact (windturbines stoten geen CO2 uit bij de energieproductie) een steeds grotere rol bij nieuwe projecten.

11

Bron: Bloomberg

Consolidatie

In de voorbije jaren consolideerde de markt van windturbinefabrikanten. Zo fuseerde het Duitse Siemens zijn windturbine-tak met deze van het Spaanse Gamesa en voegde de Duitse windturbinefabrikant Nordex zijn activiteiten samen met deze van het Spaanse conglomeraat Acciona. Ook in China consolideerde de markt.

Het Deense Vestas is de wereldleider op de markt voor windturbines met een marktaandeel van 16% (op basis van recente orders 22%), van nabij gevolgd door Siemens Gamesa. Het Chinese Goldwind, General Electric, Enercon en Nordex volgen op respectabele afstand (zie grafiek).

22

Bron: Statista

Service, de stabiliserende factor

Service (onderhoud en herstellingen) vormt een belangrijke activiteit voor windturbinebouwers. Bij Vestas vertegenwoordigt deze activiteit circa 16% van de omzet. Service is erg rendabel: bij Vestas bedraagt de bedrijfswinstmarge hierop liefst 25%. Daarnaast is service ook aantrekkelijk omdat het een stabiel en recurrent inkomen oplevert en dit in tegenstelling tot inkomsten op de verkoop van turbines die (sterk) kunnen fluctueren van jaar tot jaar. Bijvoorbeeld Vestas heeft een orderboek van 26 miljard, waarvan 55% voorkomt uit onderhoudscontracten. Het bedrijf verkoopt zijn windturbines steevast met een onderhoudscontract van 10 jaar. 75% van deze contracten wordt daarna hernieuwd.

Zonnig 2019

Vestas rekent voor dit jaar op een omzetgroei van circa 10% en een bedrijfswinstmarge van 8 à 10% (9,5% in 2018). Vestas produceert wereldwijd, maar China is de belangrijkste productieplaats voor de groep. Het bedrijf tracht de margedruk die te wijten is aan hogere staalprijzen en hogere importaksen te compenseren via prijsverhogingen. Al bij al zijn de vooruitzichten voor 2019 rooskleurig voor de windturbine-industrie.Econopolis

Dit artikel werd geschreven door Econopolis

op 22 februari, 2019

< Lees ons vorig artikel
Volgend artikel >