Zotten met kernraketten

kimNoord-Korea vuurde vannacht opnieuw een raket af over Japan, en voegde daar opnieuw een reeks stoere verklaringen aan toe. Deze keer over het zinken van Japan en de VS in as en duisternis dompelen. En zoals gebruikelijk werd de Noord-Koreaanse actie onmiddellijk zwaar veroordeeld vanuit zowat alle hoeken. Dit gevaarlijke spelletje is nu al weken aan de gang, maar de financiële markten lijken zich er weinig van aan te trekken. Hoewel het hier over een dreigende escalatie van een conflictsituatie tussen kernmachten gaat, is die onverschilligheid van de markten niet onlogisch.

De belangrijkste doelstelling van het Noord-Koreaanse regime is niet Zuid-Korea veroveren of de Amerikaanse militaire aanwezigheid in de regio verjagen, maar nagenoeg uitsluitend het handhaven van haar binnenlandse machtspositie. Daarvoor moet ze de aandacht van haar eigen bevolking van de hongersnood en het algemene economische drama afleiden. Bovendien moet ze buitenlandse mogendheden afraden om aan te vallen. In die zin heeft Noord-Korea er alle belang bij om zich hard en met veel stoer vertoon af te zetten tegenover landen als Zuid-Korea en de VS. Maar zelf de aanval inzetten, heeft in die optiek geen enkele zin. Ook het Noord-Koreaanse regime moet beseffen dat ze in dat geval heel snel volledig vernietigd zou worden.

nkOok een ‘preventieve’ aanval vanuit Westerse hoek is weinig waarschijnlijk. Gezien Noord-Korea over kernwapens beschikt is zo’n strategie te riskant. Op die manier zit de huidige situatie vrij vast. Er volgen ongetwijfeld nog raketten en kernproeven. Noord-Korea zal blijven provoceren, maar een escalatie naar een echte oorlog blijft onwaarschijnlijk. Daar hebben geen van de partijen belang bij. Dat betekent niet dat zo’n escalatie onmogelijk is. In een klimaat van grote spanning is er een kans dat een foute inschatting of misplaatste reactie tot een conflict leidt. Daarnaast is er natuurlijk ook nog de mogelijkheid dat de Noord-Koreaanse leider Kim gewoon niet rationeel is.

Ook de financiële markten schatten de kans op een echte oorlog vrij laag in. In elk geval lijkt die kans zo beperkt dat het geen zin heeft om een volledige beleggingsstrategie op af te stellen. Mocht het in Korea toch verkeerd lopen, zullen veilige havens als goud en dollar allicht sterk presteren. Dat soort activa hebben sowieso een rol in een goed gespreide strategie als een soort verzekering.Econopolis

Dit artikel werd geschreven door Econopolis

op 15 september, 2017